Rodinná registrace

Společná roční registrace pro 2–4 rodinné příslušníky (max. 2 dospělí nebo starší 15 let + děti d​o 15 let). Každý získá vlastní uživatelské konto a vlastní průkaz a může využívat veškerých služeb Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Nabízíme možnost zřízení tzv. rodinné registrace v ceně 200 Kč, která umožní vydání dalších až 3 bezplatných registračních průkazů ostatním členům rodiny, přičemž jen dva mohou být dospělí (resp. starší 15 let). Rodinná registrace platí 365 dní od data zaplacení registračního poplatku. Všechny průkazy členů rodinné registrace mají stejnou dobu platnosti jako průkaz hlavního člena rodinné registrace, i když se ostatní členové k registraci připojí až v průběhu její platnosti.

V rámci rodinné registrace je vybrán jeden člen jako hlavní, registrace podřízených členů může být provedena pouze za jeho osobní účasti. Všichni členové mají v rámci rodinné registrace stejná práva a možnosti, ale také povinnosti. Každý člen rodinné registrace si může na svůj průkaz půjčovat všechny knihovní dokumenty (půjčení některých knihovních dokumentů je vázáno na určitý věk), provádět vlastní rezervace a objednávky, ale také si každý sám zodpovídá za včasné vracení nebo prodlužování svých výpůjček a placení případných sankčních poplatků za jejich pozdní vrácení nebo ztrátu.