Soutěž: Bájné bytosti a strašidla Ústeckého kraje

Literární soutěž na téma „Bájné bytosti a strašidla Ústeckého kraje“

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem vyhlašuje literární soutěž pro děti i dospělé. Soutěž je určena všem příznivcům tajemna, pohádek a strašidelných povídek. Znáte nějaké strašidlo, bubáka nebo bájnou bytost, kterou nikdo jiný nikdy neviděl? Chcete si vyzkoušet takovou bytost stvořit a přivést ji tak na tento svět? Nebo znáte strašidelný příběh, který už ostatní zapomněli? Přihlaste svůj příspěvek do soutěže a vyhrajte možnost svou bytost a příběh o ní představit ostatním.

Tématem soutěže jsou bájné bytosti a strašidla Ústeckého kraje. Úkolem je napsat krátkou povídku, ve které se objeví nějaká bájná bytost nebo strašidlo. Povídka by měla obsahovat i popis a původ této bytosti. Příspěvek může být doplněn ilustrací.

Uzávěrka zasílání prací: 28. 2. 2023 23:59 hod.

Propozice:

Práce je nutné odevzdat prostřednictvím e-mailu do zveřejněného termínu. Takto odevzdané práce budou hodnoceny nezávislou odbornou komisí.

Jeden autor/autorka či soutěžní tým může přihlásit pouze jedno původní autorské dílo. Soutěžící tedy zároveň potvrzují, že vlastní všechny práva k zaslanému dílu a dávají svou účastí souhlas s pravidly soutěže.

Na výhru nevzniká právní nárok, zároveň si vyhrazujeme právo nevybrat žádný z příspěvků. Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky, které porušují zákon, dobré mravy, autorská práva a práva třetích osob.

Vítězné povídky budou zařazeny do publikace Bájná knihovna, kterou připravuje knihovna k vydání v říjnu 2023. Ostatní povídky mohou být publikovány na blogu Severočeské vědecké knihovny. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím práce v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a zveřejnění vítězné povídky v publikaci či na blogu SVKUL.

Soutěžící registrací v soutěži uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pro potřebu identifikace účastníka této soutěže organizaci pořizující soutěž.

SVKUL si vyhrazuje právo na redaktorské, gramatické a jazykové úpravy vítězných textů.

 

Pro potřeby soutěže je nutné k povídce připojit tyto údaje:

  • Název povídky
  • Jméno autora
  • Kontakt na autora

Pravidla soutěže

Příspěvek zaslaný do soutěže nesmí být dosud nikde publikován, text musí být původním autorským dílem.

Práce jsou psány v českém jazyce.

Příspěvek musí splňovat kategorii „POVÍDKA“.

Rozsah literárního díla musí být v rozmezí 1 normostrana až 4 normostrany, tzn. min. 1 800 znaků (včetně mezer) až 7 200 znaků (včetně mezer). Práce nesmí překročit stanovený rozsah, jinak bude ze soutěže vyřazena.

Příspěvek odevzdejte v elektronické podobě ve formátu .doc, nebo .docx.

Jeden autor/autorka či soutěžní tým může přihlásit pouze jedno původní autorské dílo.

Zaslané práce se nevracejí.

 

Způsob zaslání příspěvku do soutěže

Soutěžní práce se přijímají pouze v elektronické podobě na e-mailovou adresu redakce@knihovnauk.cz.

V e-mailu uveďte své jméno, příjmení a kontakt pro spojení. Nezapomeňte připojit svou práci.

 

Vyhodnocení a ceny:

Literární práce budou hodnoceny nezávislou odbornou porotou na základě následujících kritérií:

  • literární kvalita
  • originalita
  • vztah k tématu
  • dodržení podmínek soutěže (zejména rozsah literárního díla)

Odborná porota vybere z prací až tři nejlepší díla, která budou publikována v knize Bájná knihovna (říjen 2023), výherci získají ocenění. Další literárně kvalitní díla porota doporučí k publikaci na blogu SVKUL.

Zasláním soutěžního příspěvku účastníci udělují souhlas Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem k případné tiskové reprodukci v publikaci, redakčním úpravám a zveřejnění díla na blogu Severočeské vědecké knihovny, a to bez nároku na honorář.

Začátek akce: 19. 12. 2022
Konec akce: 28. 02. 2023