Díla nedostupná na trhu

Knihovna Ústeckého kraje uzavřela s Národní knihovnou smlouvu o zprostředkování služby Díla nedostupná na trhu (DNNT), registrovaní uživatelé tak nyní mohou z domova studovat plné texty digitalizovaných dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 2003 (periodika do roku 2013). Z terminálů v zapojených knihovnách (u nás v Oddělení studoven) jsou pak navíc dostupné ještě téměř 3 tisíce dokumentů vyřazených z online přístupu.  Snadný přístup prostřednictvím Národní digitální knihovny a dalších digitálních knihoven umožňuje rozcestník https://dnnt.cz/

Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a nejsou dostupné na trhu (včetně případných dalších vydání, i upravených). Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S. Kromě toho zmíněné digitální knihovny obsahují plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné

Služba je registrovaným uživatelům Knihovny Ústeckého kraje poskytována zdarma prostřednictvím vzdáleného přístupu po odsouhlasení všeobecných podmínek pro poskytování služby a přihlášení přes eduID a umožňuje vyhledání a online čtení dokumentů, zakazuje zhotovení jakékoliv digitální nebo tiskové kopie. Dokumenty se zobrazí po volbě „Díla nedostupná na trhu – online“ nebo „Díla nedostupná na trhu – studovna“.

Vzdálený přístup

 

Návod pro přístup k dílům nedostupným na trhu:

  1. Zaškrtněte Souhlas s podmínkami použití a zvolte přihlášení přes eduID
  1. Vyhledejte Knihovnu Ústeckého kraje a klikněte na ni

  1. Vyplňte přihlašovací údaje (stejné jako pro přístup do čtenářského konta) a zvolte „Přihlásit“
  2. Udělte souhlas s odesláním informací o přístupu


  3. Nyní můžete vyhledávat v Národní digitální knihovně
  • pro zadání filtru Díla nedostupná nejprve klikněte na tlačítko Procházet knihovnu

Díla nedostupná na trhu - volba procházet knihovnu

  • poté v levém bočním menu Dostupnost zvolte Díla nedostupná na trhu

  • aplikace obsahuje i plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.), které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné), pokud máte zájem prohlížet díla nechráněná autorským zákonem, vyberte nabídku Veřejné

 

Díla v Národní digitální knihovně:

Veřejná díla – přístupná (autorská práva volná)

Díla nedostupná na trhu – online

Díla nedostupná na trhu – studovna (dostupná pouze na terminálech v knihovnách)