Okresní metodické oddělení

Co pro Vás můžeme udělat?

  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány
  • statistika knihovnických činností
  • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  • tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a aktualizace
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny a jejich distribuce
  • podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit
  • servis automatizovaného knihovního systému využívaného při výkonu RF

Knihovna, která chce využívat služby RF pro knihovny regionu, musí být řádně zaevidována na Ministerstvu kultury ČR. Tato povinnost je dána knihovním zákonem (zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb).


Souborný katalog OMO

Katalog výměnného fondu


Přehled knihoven

Výměnné soubory – výpůjční řád

Plán rozvozů 2024

Plán metodických návštěv 2024

Plán revizí


Informace pro zřizovatele knihoven


Kontakt:
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Okresní metodické oddělení
Na Schodech 1535/4
400 01 Ústí nad Labem

tel.: 475 220 811, kl. 299
e-mail: okresnimetodika@knihovnauk.cz

Alžběta Tománková
e-mail: A. Tománková
tel.: 604 208 463

Bc. Radka Havlicová
e-mail: R. Havlicová
tel.: 608 621 693

Mgr. Zdenka Andree
e-mail: Z. Andree
tel.: 775 431 784

 

Archiv metodických návštěv a rozvozů

 


Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým krajem.