Časté dotazy

Je možné prodloužit registraci online? 

Ne, knihovna zatím běžně neumožňuje online registrace, vyřízení nové registrace i prodloužení stávající je třeba vyřídit osobně v knihovně.

Jak přesně funguje rodinná registrace? 

Tato zvýhodněná registrace je určena pro skupinu 2–4 uživatelů, z nichž mohou být max. 2 dospělí nebo starší 15 let, poplatek za rodinnou registraci pro všechny je 200 Kč za 1 rok. Každý ze skupiny dostane svůj vlastní průkaz a má také svoje čtenářské konto. Více informací o této službě naleznete zde

Můžu se čtenářským průkazem navštěvovat i další oddělení knihovny?

Ano, čtenářský průkaz opravňuje čtenáře k využívání služeb všech oddělení i poboček knihovny.

Mohu si nechat knihu z pobočky dovézt do některé z hlavních budov?

Ne, tuto službu naše knihovna v současné době neposkytuje.

Jak si můžu objednat dokument přes čtenářské konto? 

Na webových stránkách se přihlásíte do čtenářského konta (v pravém horním rohu). Následně budete automaticky přesměrováni do katalogu, kde vyhledáte požadovaný dokument a kliknete na tlačítko získat. Jakmile bude vaše objednávka připravena, budeme vás kontaktovat.  Podrobnější návod (krok za krokem) naleznete zde

Kolik dokumentů si můžu celkem vypůjčit a na jak dlouho?

Uživatel starší 15 let může mít zapůjčeno maximálně 50 dokumentů, uživatel mladší 15 let může mít absenčně vypůjčeno maximálně 20 dokumentů. Základní výpůjční doba je 30 dní, v případě, že na dané dokumenty není rezervace od jiného čtenáře, lze prodloužit až na 90 dní. Podrobnější informace o limitu výpůjček a výpůjčních lhůtách naleznete v platném knihovním řádu.

Mohu si zažádat o vypůjčení knih z jiné knihovny?

Ano, čtenáři mohou využívat Meziknihovní výpůjční službu (MVS). Využívání MVS je možné pouze v případě, že se daná kniha nenachází ve fondu naší knihovny, a je zpoplatněno na základě platného ceníku. Více informací o této službě naleznete zde.

Když jsem nemocný, mimo město atd., může mi na můj průkaz vyzvednout knihy jiná osoba?

Ne, čtenářský průkaz je z bezpečnostních důvodů nepřenosný, i v případě zvýhodněné rodinné registrace má každý člen rodiny svůj vlastní průkaz. Můžete ale při objednávání zvolit způsob doručení do knihoboxu, kde vám dokumenty může vyzvednout kdokoliv.

Jak mohu prodloužit stávající výpůjčky? 

Dokumenty, na které není rezervace od jiného čtenáře, můžete prodloužit sami přímo ve čtenářském kontě,  při návštěvě knihovny, telefonicky (475 209 126) nebo prostřednictvím e-mailu (pult@knihovnauk.cz). 

Lze vypůjčené dokumenty vracet jinde než ve výpůjčních odděleních (např. když je knihovna zavřená)?

Pro vracení vypůjčených dokumentů můžete využívat samoobslužný návratový automat, který je nepřetržitě k dispozici ve Vědecké části knihovny, Velká Hradební 45.

Jak mohu vrátit vypůjčenou e-knihu? 

Výpůjčky e-knih se nevrací, po uplynutí výpůjční lhůty se v aplikaci pro čtení automaticky znepřístupní nebo rovnou zmizí.
Délka výpůjční doby je 31 dní, výpůjční lhůtu není možné zkrátit, nevztahuje se na ni proto ani pokuta z prodlení.
Odkaz na pravidla půjčování e-knih na webu knihovny:
https://www.knihovnauk.cz/katalogy-a-databaze/digitalni-knihovna/pujcovani-e-knih-ereading-cz/

Musím knihy vrátit vždy já jako uživatel, nebo mohu využít jinou osobu?

Knihy může do knihovny vrátit kdokoliv, protože k tomu není zapotřebí čtenářský průkaz. V případě, že budou vypůjčené dokumenty vráceny po uplynutí výpůjční doby nebo budou poškozené, situaci budeme následně řešit se čtenářem, který měl dané knihy vypůjčené, nikoliv s osobou, která je do knihovny přinesla. Knihy lze vrátit i poštou.

Co dělat, když ztratím nebo zničím vypůjčený dokument?

Bez ohledu na to, zda se tak stane během výpůjční doby, či po jejím uplynutí, je třeba nás o této situaci co nejdříve informovat. Společně se následně domluvíme na náhradě škody na základě platného ceníku. Poničený dokument se v žádném případě nesnažte opravovat svépomocí (např. vlepením stránek izolepou).

Co se stane, když nevrátím výpůjčky včas?

Knihovna bude nucena naúčtovat vám za nevrácené dokumenty zpozdné (pokutu z prodlení) dle platného ceníku.

Říkáte, že mám platit zpozdné, ale nepřišla mi žádná upomínka, jak je to tedy možné?

Povinností každého čtenáře je hlídat si výpůjční dobu, kterou lze snadno ověřit skrze čtenářské konto nebo prostřednictvím e-mailu či telefonu. Knihovna nemá povinnost posílat upomínky

Přišel mi upomínací dopis. Přiznávám, že mám knihy doma a do knihovny nechodím, ale částku uvedenou v dopise zaplatit odmítám.

Podpisem přihlášky vzniká smluvní vztah mezi čtenářem a knihovnou. Čtenář se tak zavazuje k dodržování knihovního řádu, jehož součástí je i účtování zpozdného za výpůjčky, které nebyly vráceny včas (viz „Co se stane, když nevrátím výpůjčky včas?“). Odmítání zaplacení zpozdného je porušením smluvních podmínek a může být vymáháno soudní cestou.