Konference

KONFERENCE DRSNÉ KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2024

Konference Drsné knihovny současnosti 2024 se uskutečnila ve středu 22. května 2024 v Knihovně Ústeckého kraje.

Jak již napovídá název, inspirací pro realizaci této akce byla největší tuzemská knihovnická konference Knihovny současnosti. Na rozdíl od celorepublikových Knihoven současnosti byla tato konference zaměřena na aktivity knihoven z regionu SKIP – Drsný Sever – sdílení know-how, příklady praxe z malých i velkých knihoven, prezentaci inovativních projektů, služeb nebo akcí. a

Podrobnější informace a program konference

1. KULTURNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

První Kulturní fórum Ústeckého kraje na téma „Role kulturních institucí ve vzdělávání“ bylo určeno pro pracovníky kulturních a vzdělávacích institucí a zástupce jejich zřizovatelů, starosty měst a obcí, odbornou veřejnost, akademické pracovníky a studenty.

Odborné příspěvky účastníkům poskytly prostor pro diskuzi, která by měla podpořit nezbytnost spolupráce mezi rezorty kultury a školství při propojování formálního a neformálního celoživotního vzdělávání v kulturních institucích – knihovnách, muzeích, galeriích a dalších neziskových organizacích.

Akce se konala 19.–20. června 2019 u příležitosti 100. výročí vydání knihovního zákona, finančně ji podpořil Ústecký kraj.

Záštitu nad akcí převzal místopředseda Senátu ČR a předseda komise pro výchovu a vzdělání Jiří Růžička, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo kultury.

KF_pozvánka

O fóru

Program

Partneři

Fotogalerie

KNIHOVNA – VĚC VEŘEJNÁ

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhla 27. června 2018 veřejná panelová diskuze Knihovna – věc veřejná. Stejně jako v dalších krajích, kde tento cyklus kulatých stolů postupně probíhal, i v Ústí nad Labem debatovali zástupci ministerstev, kraje, měst a obcí, knihoven, partnerských organizací i uživatelů o tom, jaké služby by knihovny měly nabízet, v čem by se měly či neměly měnit, kde by mohly najít partnery pro spolupráci a kde hledat podporu.

Veřejné knihovny Ústeckého kraje v roce 2017

Tisková zpráva:

Knihovny v ústeckém regionu se proměny nebojí

Prezentace:

100 let veřejných knihoven a jejich budoucnost v digitální době

Knihovny Ústeckého kraje

Nabídka knihoven pro školy a školská zařízení v Ústeckém kraji

Výsledky dotazníku (zpětná vazba od účastníků diskuze)

Více informací o celém tomto projektu naleznete na adrese: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/.