Konference

1. KULTURNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

První Kulturní fórum Ústeckého kraje na téma „Role kulturních institucí ve vzdělávání“ je určeno pro pracovníky kulturních a vzdělávacích institucí a zástupce jejich zřizovatelů, starosty měst a obcí, odbornou veřejnost, akademické pracovníky a studenty.

Odborné příspěvky účastníkům poskytnou prostor pro diskuzi, která by měla podpořit nezbytnost spolupráce mezi rezorty kultury a školství při propojování formálního a neformálního celoživotního vzdělávání v kulturních institucích – knihovnách, muzeích, galeriích a dalších neziskových organizacích.

Akce se koná 19.–20. června 2019 u příležitosti 100. výročí vydání knihovního zákona, finančně ji podpořil Ústecký kraj.

Záštitu nad akcí převzal místopředseda Senátu ČR a předseda komise pro výchovu a vzdělání Jiří Růžička, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo kultury.

KF_pozvánka

O fóru

Program

Organizační pokyny

Registrace

Seznam přihlášených

Kontakty

Partneři

Fotogalerie

Sborník příspěvků z konference

KNIHOVNA – VĚC VEŘEJNÁ

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhla 27. června 2018 veřejná panelová diskuze Knihovna – věc veřejná. Stejně jako v dalších krajích, kde tento cyklus kulatých stolů postupně probíhá, i v Ústí nad Labem debatovali zástupci ministerstev, kraje, měst a obcí, knihoven, partnerských organizací i uživatelů o tom, jaké služby by knihovny měly nabízet, v čem by se měly či neměly měnit, kde by mohly najít partnery pro spolupráci a kde hledat podporu.

Veřejné knihovny Ústeckého kraje v roce 2017

Tisková zpráva:

Knihovny v ústeckém regionu se proměny nebojí

Prezentace:

100 let veřejných knihoven a jejich budoucnost v digitální době

Knihovny Ústeckého kraje

Nabídka knihoven pro školy a školská zařízení v Ústeckém kraji

Výsledky dotazníku (zpětná vazba od účastníků diskuze)

Více informací o celém tomto projektu naleznete na adrese: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/.