1. Kulturní fórum Ústeckého kraje – program

(video)Téma: ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Moto: „Máme ESO v rukávu“ (edukace – spolupráce – otevřenost)

19. 6. 2019 Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, W. Churchilla 3

17.45–18.00  prezence účastníků

18.00–18.30  koncert Ivo Jahelky, křest Knihovnického songu a publikace k 100. výročí knihovního zákona

18.30–19.00  slavnostní otevření Poradenského a edukačního centra, workshop

19.00–21.00  raut

 20. 6. 2019 Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 3

09.00–10.00  prezence účastníků

10.00–10.15  zahájení konference a přivítání hostů, zdravice místopředsedy Senátu ČR Jiřího Růžičky

Dopolední blok (10.15–12.30)

10.15­–10.45  Průmyslová revoluce 4.0 

přednášející: Lukáš Rejchrt, Creative director, Co-founder Edhance

anotace: Příspěvek si kladl za cíl odpovědět na následující otázky: Jak ovlivňuje průmysl 4.0 individuální a společenský život dnešní společnosti? Připravuje současné vzdělávání pro úspěch na trhu práce ve 21. století? Které kompetence jsou klíčové k přežití v době informační revoluce a jakou roli mohou mít kulturní instituce?

Prezentace

 10.45–11.45  Perspektivy spolupráce kulturních institucí a škol ve 21. století           

přednášející:
Mgr. Tomáš Štefek, Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno (video)
Prezentace

PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně NÚV Praha (video)
Prezentace

Mgr. Jana Linhartová, ředitelka SVKUL (video)
Prezentace

anotace: Příspěvky otevřely diskuzi z úhlu akademického, pedagogického a knihovnického.

11.45–12.30  Diskuze
(video – část 1 a část 2)

 

12.30–13.30  Přestávka na oběd

Odpolední blok (13.30–17.00)

13.30–14.00  Digitální džungle pro děti – nebo pro nás?

přednášející: Mgr. Jan Kršňák, Rodina Offline

anotace: Příspěvek reagoval na otázku „Jak přežít v digitální džungli?“.

14.00–15.00 Klíčové projekty kulturních institucí a příklady dobré praxe

Klíčové projekty českého knihovnictví (PhDr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP)
Prezentace

Projekt „Vzdělávat a bavit“ (Mgr. Jan Holovský, Ministerstvo kultury ČR)
Prezentace

Projekt „Teen Age University“ (Ing. Lenka Babicová, garantka projektu TAU, UJEP UL)
Prezentace

Projekt „Třetí věk“ (Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka Městské knihovny v Lounech)
Prezentace

Projekt „Mít svět přečtený“ (J. Starý, SVKUL; Mgr. M. Kaucká, Muzeum města UL)
Prezentace – část 1 a část 2

Neobyčejné možnosti neformálního vzdělávání (M. Brůnová, Dis., Muzeum Chomutov)
Prezentace

15.00–16.00  Diskuze, workshop „Poker nebo Bridge“, závěr konference

16.00–17.00  Pro zájemce prohlídka zrekonstruované Wolfrumovy vily SVK Ústí n. L., prohlídka Poradenského a edukačního centra SVK Ústí n. L., prohlídka expozic Muzea města Ústí n. L.

 

Partneři:
Hlavní partner: Ústecký kraj.

Odborní garanti: SDRUK, SKIP, AKVŠ, AGM, NÚV, MK ČR, MŠMT ČR, UJEP.

 

Změna programu vyhrazena.