Vědecká půjčovna

Standardní otevírací doba
Pondělí8 - 18
Úterý8 - 18
Středa13 - 18
Čtvrtek8 - 18
Pátek8 - 18
Sobota9 - 13
Nedělezavřeno
Ve státní svátky a přes Velikonoce je knihovna zavřena.

Služby pro veřejnost

Absenčně se půjčuje (tzn. mimo knihovnu):

 • odborná literatura ze všech vědních oborů
 • učebnice pro všechny typy škol
 • vysokoškolská skripta
 • jazykové slovníky
 • turistické průvodce a mapy
 • divadelní hry
 • některé svázané ročníky časopisů
 • AV média a elektronické zdroje
 • deskové a karetní hry

Prezenčně se půjčují (tzn. pouze v knihovně):

 • svázané ročníky novin a některých časopisů
 • knihy vydané před rokem 1900

Dokumenty, které má knihovna ve fondu, je možné vyhledávat v elektronickém katalogu.

Nejnovější a žádaná literatura je ve volném výběru na regálech řazena systematicky podle mezinárodního desetinného třídění, ostatní literatura a další dokumenty jsou ve skladech.

Dokumenty ze skladů („Vědecká půjčovna sklad“, „Depozitář“) je nutné objednávat prostřednictvím elektronického on-line katalogu.

 • O dokumenty s lokací Vědecká půjčovna sklad si buď ihned po objednávce požádejte u pultu (budou vám vyhledány na počkání) nebo je vyzvedněte nejbližší otevírací den.
 • Dokumenty s lokací Depozitář jsou ve Vědecké půjčovně dostupné do dalšího pracovního dne.
 • Čtenářům, kteří při registraci uvedli e-mail a/nebo číslo mobilu, přijde upozornění, že dokumenty, které si ze skladů objednali, na ně již čekají.
 • Vypůjčené dokumenty lze vracet v kterémkoli oddělení (v rámci otevíracích hodin), bez ohledu na to, kde byl dokument vypůjčen. Pro vracení dokumentů můžete také využít Návratový automat, který je zájemcům k dispozici v budově knihovny ve Velké Hradební a to nepřetržitě. Výjimkou jsou deskové a karetní hry, ty je nutné vracet pouze ve Vědecké půjčovně.

Možnost připojení na Wifi

Název sítě: svkul.public (heslo je stejné jako název sítě).

MVS pro čtenáře

Literaturu, která není ve fondu knihovny, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v rámci ČR (MVS), případně i ze zahraničí (MMVS), požadavek zašlete prostřednictvím elektronického formuláře MVS pro čtenáře.

MVS pro knihovny

Meziknihovní výpůjční službu poskytujeme veřejným knihovnám prostřednictvím elektronického formuláře. Požadavek je také možné zaslat na adresu: mvs@knihovnauk.cz

Pro školy

Exkurze a tematické lekce pro žáky a studenty všech typů škol a další zájemce zajišťují Nina Pešková a Simona Tošovská.

Termín je nutné předem domluvit:

 • telefonicky: 475 220 811/linka 222, 221 nebo 733 121 808
 • e-mailem: pestos@knihovnauk.cz
  Podrobnosti naleznete zde.

Návrhy na doplnění fondu knihovny (nákupem) můžete zadávat na Tipy na nákup.