Výběr kulturních výročí

Seriál Výběr kulturních výročí (VKV) vydává Severočeská vědecká knihovna dvakrát ročně, jednou ročně pak vychází zvláštní číslo tohoto periodika – Kalendárium kulturních výročí. Periodikum je určeno především uživatelům KUK a dalších knihoven Ústeckého kraje, využít jej ale mohou i další instituce. Do roku 2008 se VKV vydávaly v tištěné podobě. Od roku 2009 se publikují pouze elektronicky a jsou dostupné na webu knihovny (v lednu 2013 byla doplněna digitalizovaná čísla VKV 1995/1 až 2008/2).

Historie Výběru kulturních výročí sahá do roku 1972, kdy vyšlo první číslo, označené jako VKV 1972/1. Ve svých začátcích se VKV zpracovával čtvrtletně a měl charakter nástěnkového materiálu. Zpracovávaly se osobnosti ze všech oborů působnosti, ale i výročí některých událostí. Následně se periodicita upravila na dvě čísla ročně a obsahově se VKV zaměřil na medailony a personální bibliografie šesti osobností – čtyř literátů, dále jedné osobnosti z oblasti výtvarného umění a jedné osobnosti z oblasti hudby. Občas byly zahrnuty i osobnosti z jiných oborů (věda a technika, medicína, divadlo, film aj.). Od čísla 2015/2 je každé číslo věnováno osobnostem, jejichž vztah je určitým způsobem spojen s Ústeckým krajem (místo narození, místo úmrtí či místo působení).

Kalendárium kulturních výročí vychází od roku 1980 (Kalendárium výročí na rok 1981). Skládá ze dvou částí – všeobecné a regionální. Část všeobecnou tvoří záznamy domácích i zahraničních osobností, jsou řazeny chronologicky od ledna do prosince. Část regionální je zaměřena na výročí regionálních osobností Ústeckého kraje. Řazena je abecedně podle jednotlivých okresů kraje, dále pak opět chronologicky.

Výběr kulturních výročí je k dispozici také v tištěné podobě v Oddělení studoven (včetně čísel do r. 1994).

Jmenný rejstřík

Výběr kulturních výročí 2024 č. 1

VKV 2023/zvl. číslo 1 – Kalendárium 2024

Výběr kulturních výročí 2023 č. 2

Výběr kulturních výročí 2023 č. 1

VKV 2022/zvl. číslo 1 – Kalendárium 2023

Výběr kulturních výročí 2022 č. 2

Výběr kulturních výročí 2022 č. 1

VKV 2021/zvl. číslo 1 – Kalendárium 2022

Výběr kulturních výročí 2021 č. 2

Výběr kulturních výročí 2021 č. 1

VKV 2020/zvl. číslo 1 – Kalendárium 2021

Výběr kulturních výročí 2020 č. 2

Výběr kulturních výročí 2020 č. 1

VKV 2019/zvl. číslo 1 – Kalendárium 2020

Výběr kulturních výročí 2019 č. 2

Výběr kulturních výročí 2019 č. 1

VKV 2018/zvl. číslo 1 – Kalendárium 2019

Výběr kulturních výročí 2018 č. 2

Výběr kulturních výročí 2018 č. 1

VKV 2017/zvl. číslo 1 – Kalendárium 2018

Výběr kulturních výročí 2017 č. 2

Výběr kulturních výročí 2017 č. 1

VKV 2016/zvl. číslo 1 – Kalendárium 2017

Výběr kulturních výročí 2016 č. 2

Výběr kulturních výročí 2016 č. 1

VKV 2015/zvl. číslo 1 – Kalendárium 2016

Výběr kulturních výročí 2015 č. 2

Výběr kulturních výročí 2015 č. 1

VKV 2014/zvl. číslo 1 – Kalendárium 2015

Výběr kulturních výročí 2014 č. 2

Výběr kulturních výročí 2014 č. 1

VKV 2013/zvl. číslo – Kalendárium 2014

Výběr kulturních výročí 2013 č. 2

Výběr kulturních výročí 2013 č. 1

VKV 2012/zvl. číslo 2 – Kalendárium 2013

Výběr kulturních výročí 2012 č. 2

Výběr kulturních výročí 2012/zvl. číslo 1

Výběr kulturních výročí 2012 č. 1

VKV 2011/zvl. číslo – Kalendárium 2012

Výběr kulturních výročí 2011 č. 2

Výběr kulturních výročí 2011 č. 1

VKV 2010/zvl. číslo – Kalendárium 2011

Výběr kulturních výročí 2010 č. 2

Výběr kulturních výročí 2010 č. 1

VKV 2009/zvl. číslo – Kalendárium 2010

Výběr kulturních výročí 2009 č. 2

Výběr kulturních výročí 2009 č. 1

VKV 2008/zvl. číslo – Kalendárium 2009

Výběr kulturních výročí 2008 č. 2

Výběr kulturních výročí 2008 č. 1

Výběr kulturních výročí 2007 č. 2

Výběr kulturních výročí 2007 č. 1

Výběr kulturních výročí 2006 č. 2

Výběr kulturních výročí 2006 č. 1

Výběr kulturních výročí 2005 č. 2

Výběr kulturních výročí 2005 č. 1

Výběr kulturních výročí 2004 č. 2

Výběr kulturních výročí 2004 č. 1

Výběr kulturních výročí 2003 č. 2

Výběr kulturních výročí 2003 č. 1

Výběr kulturních výročí 2002 č. 2

Výběr kulturních výročí 2002 č. 1

Výběr kulturních výročí 2001 č. 2

Výběr kulturních výročí 2001 č. 1

Výběr kulturních výročí 2000 č. 2

Výběr kulturních výročí 2000 č. 1

Výběr kulturních výročí 1999 č. 2

Výběr kulturních výročí 1999 č. 1

Výběr kulturních výročí 1998 č. 2

Výběr kulturních výročí 1998 č. 1

Výběr kulturních výročí 1997 č. 2

Výběr kulturních výročí 1997 č. 1

Výběr kulturních výročí 1996 č. 2

Výběr kulturních výročí 1996 č. 1

Výběr kulturních výročí 1995 č. 2

Výběr kulturních výročí 1995 č. 1