Souborné katalogy

Jednotná informační brána

  • umožňuje jednotný a snadný přístup k různým informačním zdrojům včetně plných textů dokumentů
  • přístup: http://www.jib.cz/

Souborný katalog ČR (CASLIN)

  • Souborný katalog ČR soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik.
  • přístup: http://www.caslin.cz/caslin/

Souborný katalog Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius

Katalog knihoven regionálního knihovního systému Ústí nad Labem