Zvuková knihovna

Standardní otevírací doba
Pondělí8 - 18
Úterý8 - 16
Středa13 - 18
Čtvrtek8 - 16
Pátek8 - 16
Sobotazavřeno
Nedělezavřeno
Ve státní svátky je knihovna zavřena.
Plakát zvuková knihovna

Plakát zvuková knihovna

adresa a kontakty

Blind logo

služby pro veřejnost

Zvuková knihovna slouží výhradně nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům, a to zdarma. Zvukové knihy si může půjčovat pouze držitel průkazu ZTP/P vydaného pro zrakové postižení nebo ten, kdo má potvrzení očního lékaře, že pro zrakové postižení je oprávněn využívat služby zvukové knihovny.

Příhláška čtenáře
Potvrzení očního lékaře

NOVINKY

FriendlyVox

Na některých počítačích v knihovně – zejména pak v celém hudebním oddělení je od 18. ledna 2017 nainstalovaný FriendlyVox – ozvučený portál, který byl vytvořen s ohledem na specifické potřeby zrakově postižených osob. Pro ovládání portálu stačí pouze klávesnice a všechny potřebné informace jsou předávány hlasovým výstupem.

kamerová zvětšovací lupa

Ve zvukové knihovně v 1. p. Lidové části SVK (ul. W. Churchilla 3) je možno využít, zejména slabozrakými uživateli, kamerovou zvětšovací lupu (pořízenou z projektu, uskutečněného za finanční podpory Ministerstva kultury ČR).

zásilková služba

Mimoústeckým čtenářům nabízíme na základě jejich objednávky zasílání požadovaných titulů poštou. Zásilky jsou posílány jako slepecký tisk a jsou zdarma.

donášková služba

Handicapovaným čtenářům a seniorům nabízíme zdarma donáškovou službu. Informujte se u knihovníka.

audiokatalog

Namluvený katalog titulů ve formátu MP3 na CD nosičích. Fond zvukové knihovny obsahuje nahrávky z oblasti krásné i odborné literatury  na CD ve formátu MP3. Ve fondu CD je možno vyhledávat pomocí on-line katalogu.