Oddělení studoven

Standardní otevírací dobaMimořádná otevírací doba ve dnech 01.07.2024 - 31.08.2024
Pondělí8 - 189 - 18
Úterý8 - 189 - 16
Středa13 - 189 - 18
Čtvrtek8 - 189 - 16
Pátek8 - 189 - 16
Sobota9 - 13zavřeno
Nedělezavřenozavřeno
6. 7. je knihovna uzavřena.

Regionální studovna

Poskytuje k prezenčnímu studiu dokumenty vztahující se k Ústeckému (dříve Severočeskému) kraji, tedy především díla autorů příslušných k regionu, vydaná v regionu a tematicky se týkající tohoto regionu:

 • knižní dokumenty,
 • regionální periodika,
 • regionální beletrii,
 • kartografické dokumenty,
 • multimediální dokumenty (CD-ROM, DVD).

Oddělení studoven spravuje také stránku Region, kde najdete aktuální výročí osobností Ústeckého kraje a výběr literatury k regionálním tématům.

Studovna výtvarného umění

Poskytuje k prezenčnímu studiu dokumenty z oborů výtvarného umění:

 • teorii a dějiny umění,
 • monografie o výtvarném umění, designu, architektuře, fotografii, umělcích aj.,
 • oborová periodika.

Studovna literárně vědní

Většina jejího fondu se stala součástí všeobecné studovny, stále však k prezenčnímu studiu poskytuje tyto dokumenty z oborů české a světové literatury a jazykovědy:

 • literární a jazykovědná periodika,
 • bibliofilie a faksimile vzácných tisků a rukopisů,
 • lístkovou kartotéku recenzí a kritik.

Všeobecná studovna

Poskytuje k prezenčnímu studiu dokumenty z různých oborů:

 • publikace z různých vědních oborů,
 • všeobecné encyklopedie a naučné slovníky,
 • jazykové slovníky,
 • úplné Sbírky zákonů ČR od r. 1918 v papírové i elektronické podobě.

Služby pro veřejnost

 • multimediální PC s přístupem do ASPI, CODEXIS a ČSN on-line
  • normy ČSN
   – přístup do báze plných textů norem v elektronické podobě v rámci služby ČSN on-line (upozornění: normy nelze kopírovat ani tisknout!)
   – v tištěné podobě do r. 2008 jsou uloženy na pobočce Hornická – seznamy norem (dva soubory ve formátu xls)
 • regionální článková bibliografie
  – databáze, která obsahuje bibliografické záznamy článků a statí z vybraných regionálních novin, časopisů a sborníků se zaměřením na Ústecký kraj od roku 2002 do současnosti

Další služby

 • možnost připojení na Wifi – jméno sítě svkul.public (heslo je stejné)
 • skener do formátu A3
 • samoobslužná multifunkční barevná kopírka do formátu A3
 • semínkovna

Dokumenty, které má oddělení studoven ve fondu, je možné vyhledávat v elektronickém katalogu.

Nejnovější a žádané dokumenty jsou ve volném výběru, ostatní literatura, beletrie, periodika a další dokumenty jsou ve skladech.

Dokumenty ze skladů je nutné objednávat prostřednictvím elektronického on-line katalogu. Objednané dokumenty jsou pak dostupné v prezenčním výpůjčním režimu v Oddělení studoven.

Lekce pro školy

Exkurze a tematické lekce pro žáky a studenty všech typů škol a další zájemce zajišťuje Hanka Lukešová.

Termín je nutné předem domluvit:

Lekce pro veřejnost

 • Exkurze – vědecká část knihovny
 • Individuální konzultace – jak efektivně vyhledávat a správně citovat

Exkurze i individuální lekce pro veřejnost zajišťují Hanka Lukešová a Jitka Haincová.

Termín je nutné předem domluvit: