Ceník služeb

Ceník propagačních předmětů a publikací

 

Ceník služeb Knihovny Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

– platný od 2. dubna 2024 –

1. Registrační a další poplatky
Základní poplatek na 12 měsíců 200 Kč
Základní poplatek na 6 měsíců 100 Kč
Poplatek za rodinnou registraci (pro 2–4 osoby – max.
2 dospělí nebo starší 15 let) na 12 měsíců
200 Kč
Poplatek za firemní registraci (pro právnickou osobu) na 12 měsíců 500 Kč
Poplatek pro studenty denního studia do 26 let věku, seniory (nad 60) a držitele průkazu osoby ZP na 12 měsíců 100 Kč
Poplatek pro děti do 15 let na 12 měsíců 50 Kč
Senioři od 75 let zdarma
Nevidomí a zrakově postižení (nutné potvrzení lékaře) zdarma
Žáci 1. ročníku ZŠ a studenti 1. ročníku SŠ a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia zdarma
Děti do 6 let zapojené do projektu Bookstart zdarma
Aktivní dárci krve a držitelé Zlaté medaile prof. Janského nebo vyššího ocenění Českého červeného kříže 50% sleva na registrační poplatek
Jednorázový vstup (využití prezenčních služeb) 20 Kč
Jednorázová návštěva držitele Rodinného pasu a Senior pasu  zdarma
Poplatek za vystavení duplikátu průkazu 50 Kč
Poplatek za vystavení duplikátu průkazu dětského uživatele (do 15 let) 20 Kč

 

2. Výpůjční služby
Rezervace nebo odložení dokumentu  (objednání z poličky) – 1 dokument, i nevyzvednutý 10 Kč

Poplatek za nevyzvednutou objednávku do Knihoboxu

10 Kč
Zásilka z ústecké knihovny – výdejní místo Zásilkovny (váha do 5 kg) 100 Kč
Zásilka z ústecké knihovny – na určenou adresu (váha do 5 kg) 150 Kč
Kauce (např. zapůjčení drahé publikace) výši určuje knihovna
Kauce při půjčení čtečky e-knih 1 000 Kč
Kauce při půjčení skateboardu 500 Kč
 
Meziknihovní výpůjční služba v rámci ČR (MVS):
Výpůjčka knihovní jednotky (poštovné a balné) 70 Kč
Kopie dokumentů za každých 10 (i započatých) stránek 20 Kč
Pokuta za nedodržení výpůjční lhůty u výpůjčky MVS: za dokument a kalendářní den (poplatky se sčítají) 10 Kč
Poplatek za ztrátu knihovní jednotky: podle požadavků půjčující knihovny
 
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS):
Výpůjčka knihovní jednotky ze zahraničí: místo vydání Evropa mimo Velkou Británii 250 Kč
Výpůjčka knihovní jednotky ze zahraničí: místo vydání Velká Británie a mimo Evropu 450 Kč
Pokuta za nedodržení výpůjční lhůty u výpůjčky MMVS: za dokument a kalendářní den (poplatky se sčítají) 10 Kč
Poplatek za ztrátu knihovní jednotky půjčené prostřednictvím MMVS podle požadavků půjčující knihovny
Kopie dokumentů ze zahraničních knihoven: za každých 5
(i započatých) stránek
40 Kč
3. Tisk a kopírování
A4 Černobíle Barevně
1 strana 2 Kč 5 Kč
1 list oboustranně 3 Kč 9 Kč
1 strana – celoplošný tisk (obrázek) 4 Kč 17 Kč
1 list oboustranně – celoplošný tisk (obrázek) 5 Kč 25 Kč
     
A3 Černobíle Barevně
1 strana 3 Kč 10 Kč
1 list oboustranně 5 Kč 18 Kč
1 strana – celoplošný tisk (obrázek) 7 Kč 25 Kč
1 list oboustranně – celoplošný tisk (obrázek) 9 Kč 40 Kč

Pozn: Barevné kopírování a tisk na A3 jsou možné jen v Oddělení studoven (Velká Hradební 45), v Oddělení cizojazyčné literatury (Velká Hradební 49), v Depozitáři (Na Schodech 4) a v Dětském oddělení (W. Churchilla 3).

Velkoformátový tisk:
Standardní papír 80 g
A1 nízká kvalita 80 Kč
A2 nízká kvalita 60 Kč
 
Silný papír 120 g
A1 nízká kvalita 120 Kč
A1 standardní kvalita 220 Kč
A2 nízká kvalita 90 Kč
A2 vysoká kvalita 165 Kč
 
Fotopapír 240 g
A1 nízká kvalita 200 Kč
A1 standardní kvalita 300 Kč
A1 vysoká kvalita 480 Kč
A2 nízká kvalita 150 Kč
A2 standardní kvalita 225 Kč
A2 vysoká kvalita 320 Kč

Pozn: Velkoformátový tisk je možný jen v Polytechnických dílnách (W. Churchilla 3).

4. Výpočetní technika a internet
Přístup k internetu po dobu 60 minut(jen při jedné návštěvě knihovny za den) pro registrované uživatele a pro držitele Rodinného a Senior pasu zdarma
Přístup k internetu po dobu 30 minut (jen při jedné návštěvě knihovny za den) pro registrované uživatele mladší 15 let zdarma
Každá následující půlhodina (i započatá) pro registrované uživatele a pro držitele Rodinného a Senior pasu 15 Kč
Přístup k internetu po dobu 60 minut ( jen při jedné návštěvě knihovny za den) pro neregistrované uživatele (po zaplacení poplatku za jednorázový vstup) zdarma

 

Přístup k internetu po dobu 30 minut ( jen při jedné návštěvě knihovny za den) pro neregistrované uživatele mladší 15 let (po zaplacení poplatku za jednorázový vstup) zdarma
Každá následující půlhodina (i započatá) pro neregistrované uživatele 20 Kč
 
Využití PC ve vestibulu ve Velké Hradební 45 a v Lidové půjčovně ve W. Churchilla 3 (nad 15 let věku na 15 minut) zdarma
Využití Wi-Fi sítě (vlastní zařízení) zdarma
Skenování dokumentů, práce v textovém nebo tabulkovém procesoru, přístup ke zdrojům informací ze státní správy a samosprávy a vybraným databázím  z prostor knihovny (neomezeno) zdarma
5. Polytechnické dílny
Lekce Sublimační termolis
Hrneček 50 Kč
Tričko (vlastní materiál) cena dle náročnosti projektu
Půllitr 150 Kč
Puzzle 100 Kč
 
Lekce 3D tisk
Standardní lekce 10 Kč/hod.
Individuální projekt cena dle náročnosti projektu
6. Pronájmy sálů
Přednáškový sál 3. patro WCH3:
Dopoledne 9:00–13:30 2 750 Kč
Odpoledne 13:30–18:00 2 750 Kč
Celý den (9:00–18:00) 4 500 Kč
Nebo poplatek za 1 hodinu 700 Kč
Po 18. hod. a v sobotu + neděli 900 Kč/hod.
 
Klubovna 3. patro WCH3 (prosklená):
Dopoledne (9:00–13:30) 1 200 Kč
Odpoledne (13:30–18:00) 1 200 Kč
Celý den (9:00–18:00) 2 200 Kč
Nebo poplatek za 1 hodinu 350 Kč
Po 18. hod. a v sobotu a neděli 550 Kč/hod.
 
Klubovna 1. patro WCH3:
Dopoledne (9:00–13:30) 1 200 Kč
Odpoledne (13:30–18:00) 1 200 Kč
Celý den (9:00–18:00) 2 200 Kč
Nebo poplatek za 1 hodinu 350 Kč
Po 18. hod. a v sobotu a neděli 550 Kč/hod.
 
Hudební salónek WCH3:
Pondělí–pátek (jen 18:00–22:00), sobota a neděle 900 Kč/hod.
 
Klubovna VH45:
Dopoledne (9:00–13:30) 1 200 Kč
Odpoledne (13:30–18:00) 1 200 Kč
Celý den (9:00–18:00)  2 200 Kč
Nebo poplatek za 1 hodinu 350 Kč
Po 18. hod. a v sobotu a neděli 550 Kč/hod.

Ředitel knihovny nebo jeho zástupce mohou pro neziskové organizace a akademickou sféru poskytnout slevu až do výše 100 %.

Sály je možné rezervovat prostřednictvím následujícího formuláře.

7. Rešerše
Základní poplatek při zadávání žádosti (i v případě, kdy celková cena za rešerši je nižší než uvedená cena nebo i při nulové výslednosti poskytnuté služby) 150 Kč*)
+ za 1 záznam rešerše – český jazyk 7 Kč
+ za 1 záznam rešerše – cizí jazyky              10 Kč
Tisk viz kapitola 3. Tisk a kopírování tohoto Ceníku

*) Do výše poplatku byl kalkulován pracovní čas rešeršéra a další režijní náklady knihovny.

 

 8. Pokuty z prodlení (zpozdné) s vracením vypůjčených dokumentů:
Za nedodržení výpůjční lhůty – čtenáři od 15 let (včetně):

 

za 1 dokument (kniha, časopis, zvukový dokument atd.) a 1 kalendářní den

 

4 Kč  
Za nedodržení výpůjční lhůty – děti do 15 let:
za 1 dokument (kniha, časopis, zvukový dokument atd.) a 1 kalendářní den
2 Kč  
Za pozdní vrácení rezervovaného dokumentu 100 Kč  
Za prodlení s vrácením 1 ks čtečky e-knih za každý kalendářní den 20 Kč  
Za prodlení s vrácením 1 ks skateboardu za každý kalendářní den 50 Kč  
Za odeslání Pokusu o smír (poštou) 200 Kč  

Na překročení výpůjční lhůty není knihovna povinna upozorňovat, čímž není zpochybněno její právo na vybírání pokut z prodlení!

 9. Poplatky při ztrátě dokumentu

Uživatel je povinen Knihovně Ústeckého kraje uhradit veškeré náklady, které jí vzniknou v souvislosti s likvidací škody způsobené uživatelem, což jsou zejména náhrady za nevrácený, ztracený nebo zničený dokument nebo věc, náklady vymáhání dokumentů a věcí, knihařských prací, manipulačních poplatků apod., a to ve výši skutečně vzniklé škody. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Náhradu škody může požadovat uvedením do původního stavu, a to obstaráním náhradního výtisku téže knihovní jednotky stejného vydání, jiného vydání, fotokopií dokumentu, jiným dokumentem nebo finanční náhradou dle tohoto Ceníku.

Při určení výše škody bude přihlédnuto k obvyklé ceně dokumentu/věci v době poškození.  Cenou obvyklou se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a čase pořídit náhradní věc stejných kvalit (takto stanovenou cenu je třeba chápat jako cenu tržní ovlivněnou nabídkou a poptávkou na trhu).

Finanční náhrada při ztrátě dokumentu Cena dokumentu + 300 Kč
Cena dokumentu může být stanovena dle roku vydání: do r. 2000 = trojnásobek pořizovací ceny, od r. 2001 = pořizovací cena. Pokud pořizovací cena není známa, použije se paušální cena 100 Kč.
Poplatek za ztracený nebo zničený dokument, za který je pořizována fotokopie, je účtována cena fotokopie 2 Kč za 1 stranu + 70 Kč za vazbu dokumentu + 50 Kč za knihovnické zpracování
Poplatek za částečné poškození dokumentu a knižní vazby min. 20 Kč, max. 50 % pořizovací ceny
Poplatek za zničení nebo ztrátu vypůjčené tašky, deštníku, brýlí, skateboardu Pořizovací cena věci
10.  Další poplatky  
Pokuta za nevyklizenou šatní skříňku 200 Kč
Pokuta za ztrátu klíče od šatní skříňky 200 Kč