Oddělení doplňování a zpracování fondu

Kontaktní osoba

Bc. Denisa Szaffnerová – vedoucí oddělení doplňování a zpracování fondu

e-mail: denisa.szaffnerova@knihovnauk.cz

mob. tel.: +420724068262

Fakturační adresa:
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Winstona Churchilla 3
400 01 Ústí nad Labem

Dodací adresa:
Knihovna Ústeckého kraje, p.o.
Velká Hradební 49
400 01 Ústí nad Labem

 

Informace pro vydavatele / povinný výtisk a nabídková povinnost

Bezplatný povinný výtisk neperiodických publikací lze předat osobně v budově Velká Hradební či zaslat poštou na adresu knihovny:

Knihovna Ústeckého kraje, p.o.
Oddělení doplňování a zpracování fondu
Velká Hradební 49
400 01 Ústí nad Labem

Kontakt pro nabídkovou povinnost: akvizice@knihovnauk.cz

Knihovna Ústeckého kraje, p.o. (dříve Severočeská vědecká knihovna, p.o.) je podle zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích ve znění zákona  320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů příjemcem povinného výtisku neperiodických publikací vydaných na území Ústeckého kraje. 

Příjemci povinného výtisku neperiodických publikací zde v odkazu na web Národní knihovny ČR.

Oddělení doplňování a zpracování fondu (akvizice a katalogizace) obstarává a zpracovává různé druhy neperiodických dokumentů pro všechna oddělení a pobočky:

  • beletrii a naučnou literaturu domácí produkce,
  • cizojazyčnou literaturu,
  • audioknihy, hudební CD, filmy na DVD,
  • deskové a výukové hry,
  • didaktické pomůcky,
  • kartografické dokumenty,
  • hudebniny,
  • elektronické zdroje,
  • pokračující zdroje.

Zasíláním svých elektronických katalogizačních záznamů se podílíme na tvorbě Souborného katalogu ČR.

 

 

 

Naše dokumenty lze najít i vyhledáváním přes portál Knihovny.cz, který poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven – komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv.

 

Spolupracujeme na diditalizaci a i díky nám najdete zdigitalizované monografie a periodika v digitální knihovně Kramerius.

 

Na webu knihovny můžete vkládat své tipy na nákup a my se snažíme knihu obstarat.