Vzdělávání

 

Vzdělávací akce v roce 2024: Prosíme o tipy na témata odborného vzdělávání, která byste rádi viděli v naší nabídce.

 

A. Semináře, workshopy a školení v roce 2024

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým krajem.

 

Připravované:

 

Realizované:

 

_____________________________________________________________________________

B. Vzdělávání pracovníků knihoven v Ústeckém kraji v roce 2024

Zažádali jsme o dotaci z podprogramu VISK 2 – mimoškolní vzdělávání knihovníků. Kurzy budou probíhat v PC učebně Knihovny Ústeckého kraje(Velká Hradební 45) nebo v knihovnách regionu vybavených PC učebnou. V případě nenadálých situací mohou být kurzy přesunuty do on-line prostředí.

Pokud bude projekt VISK 2 schválen, uskuteční se kurzy za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

 

Připravované: 

 

Realizované:

 

_____________________________________________________________________________

C. Dokumenty ke stažení

______________________________________________________________________________

D. Doporučujeme

______________________________________________________________________________

Archiv vzdělávacích akcí

Vzdělávací akce v roce 2023

Vzdělávací akce v roce 2022

Vzdělávací akce v roce 2021

Vzdělávací akce v roce 2020

Vzdělávací akce v roce 2019

Vzdělávací akce v roce 2018

Vzdělávací akce v roce 2017

Vzdělávací akce v roce 2016

Vzdělávací akce v roce 2015

Vzdělávací akce v roce 2014

Vzdělávací akce v roce 2013