Tipy na nákup

Vážení čtenáři, abychom zkvalitnili výběr titulů, chtěli bychom Vás požádat o připomínky a návrhy na nové dokumenty (knihy, hudebniny, zvukové nosiče nebo časopisy), které v našem fondu postrádáte. Akviziční pracovníci posoudí možnost jejich nákupu s ohledem na naše finanční možnosti a univerzálnost fondu. O tom, zda bude Vámi navržený titul do fondu zakoupen, budete informováni e-mailem.

Pro zaslání tipu vyplňte prosím příslušný formulář. Údaje uvedené tučným písmem jsou povinné. Pokud je to možné, uveďte prosím i pramen, z něhož jste informaci o dokumentu čerpali.

    Tip na zakoupení knihy nebo kartografického dokumentu      Tip na zakoupení časopisu


        Tip na zakoupení hudebniny nebo zvukového nosiče