CODEXIS

CODEXIS – národní a evropský právní informační systém

  • komplexní systém pro efektivní práci s informacemi ze všech oblastí práva
  • obsahuje veškeré zákony spadající do legislativy České republiky i legislativy Evropské unie, judikaturu České republiky a judikatury Evropské unie, odbornou literaturu, články, komentáře odborníků, vzory smluv, monitory daně a účetnictví a další zdroje informací
  • určen je nejen odborníkům z oblasti práva, ale všem, kteří se s legislativou setkávají v každodenní praxi a při výkonu své profese a potřebují snadný přístup k právním předpisům, zákonům a informacím k určitému tématu (např. personalistika, účetnictví, GDPR a další)
  • všechny zákony jsou uvedeny v aktuálním, historickém i budoucím znění, je tak zaručeno, že daný dokument je kompletní
  • veškeré právní předpisy lze navíc studovat v souvislostech, což výrazně napomáhá porozumění konkrétní problematice
  • obsah, na jehož přípravě se podílejí přední odborníci z oblasti práva, ekonomiky, personalistiky, účetnictví a daní, vychází z řady oficiálních zdrojů (např. ze Sbírky zákonů, Úředního věstníku Evropské unie či Sbírky mezinárodních smluv; zařazeny jsou také sbírky soudních rozhodnutí, rezortní věstníky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy)
  • přístup do systému CODEXIS je možný z PC v Oddělení studoven