Oddělení a pobočky

Knihovna Ústeckého kraje je rozdělena na Vědeckou a Lidovou část. V Lidové části, která sídlí v budově v ul. W. Churchilla č. 3, se nachází Lidová půjčovna, Dětské oddělení, Poradenské a edukační centrum, Zvuková knihovna sloužící nevidomým a zrakově postiženým občanům, polytechnické dílny, nahrávací studio, dětská herna, ředitelství, Oddělení komunikace a Ekonomické oddělení. Ve Vědecké části, která sídlí v budovách v ul. Velká Hradební č. 45 a 49, je umístěna Vědecká půjčovna, Oddělení studovenOddělení časopisů, Oddělení cizojazyčné literatury, Oddělení doplňování a zpracování fondu a také návratový automat a knihobox. Služby pro čtenáře zajišťují 4 pobočky v jednotlivých částech města (= městská funkce knihovny) – Hornická, Klíše, Neštěmice a Stříbrníky. Veřejnosti slouží rovněž Depozitář v ulici Na Schodech 4 s volným výběrem Oddělení časopisů. V ulici Na Schodech 4 sídlí i Oddělení regionálních funkcí (Krajské metodické oddělení a Okresní metodické oddělení).

Schéma budovy v ulici Velká Hradební 45

Vědecká část knihovny v ulici Velká Hradební 45 (přístavba)

Velká Hradební 49 (Wolfrumova vila)

Vědecká část knihovny v ulici Velká Hradební 49 (Wolfrumova vila)

Lidová část knihovny v ulici W. Churchilla 3

Lidová část knihovny v ulici W. Churchilla 3 (Weinmannova vila)