Lístkové katalogy

Kartotéka recenzí a kritik je k dispozici pouze v lístkové formě a nachází se ve Oddělení studoven.