Kontakt

Oddělení regionálních funkcí 

Krajské metodické oddělení (KMO)

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: 475 220 811, kl. 244

Bc. Jana Bednářová – vedoucí ORF
tel.:  773 741 211
e-mail: J. Bednářová

Okresní metodické oddělení (OMO)

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: 475 220 811, kl. 299
e-mail: okresnimetodika@knihovnauk.cz

Alžběta Tománková
e-mail: A. Tománková
tel.: 604 208 463

Bc. Radka Havlicová
email: R. Havlicová
tel.: 608 621 693

Mgr. Zdenka Andree
email: Z. Andree
tel.: 775 431 784

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým krajem.