Digitální knihovna Kramerius

V digitální knihovně Kramerius, do níž lze vstupovat pomocí tradičního klienta, nebo pomocí jednotného uživatelského rozhraní Krameria, najdete digitalizované monografie a periodika. Jeho jádro tvoří regionální noviny. Každoročně se digitalizuje několik tisíc stran v rámci projektu uskutečněného za finanční podpory Ministerstva kultury. Do digitální knihovny byly zařazeny dvě virtuální sbírky. KDJ (krajská digitalizační jednotka) je sbírka monografií, periodik a map převedených do elektronické podoby díky integrovanému operačnímu programu. Virtuální sbírka  E-knihy do každé knihovny  je založena na ochotě ke spolupráci mezi knihovnami a nakladateli v České republice.

Z důvodu ochrany autorských práv je část obsahu v této digitální knihovně přístupná pouze z počítačů v hlavních budovách knihovny (Velká Hradební, W. Churchilla a Na Schodech).