Databáze

Licencované databáze

 • Do databází EBSCO a Naxos Music Library a PressReader lze vstupovat navíc i z počítačů mimo knihovnu. Odkaz na vzdálené přístupy do databází se objeví po přihlášení do čtenářského konta (po zadání čísla průkazu nebo e-mailu a PIN, v uživatelském menu vpravo nahoře).

Další elektronické informační zdroje (EIZ)

ANL

Česká národní bibliografie 

bibliografické informace o produkci vydané na území ČR –   Články v českých novinách, časopisech a sbornících

 • České knihy
 • Zahraniční bohemika
 • Národní autority
 • Disertace a autoreferáty
 • Periodika vydaná na území ČR

přístup: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=cnb

ČSN 

 • licencovaná plnotextová databáze, přístupná z 5 počítačů v knihovně

Databáze patentů a průmyslových vzorů (Úřad průmyslového vlastnictví)

DOAJ

 • databáze open access (volně přístupných) časopisů
 • přístup: http://doaj.org/

Econlib – Library of Economics and Liberty

 • plné texty klasických děl z oblasti ekonomie, historie, politologie, filozofie
 • přístup: http://www.econlib.org

ERIC

 • nejvýznamnější databáze pro oblast pedagogiky, výchovy a vzdělávání
 • přístup: http://eric.ed.gov/

EZB

 • elektronická knihovna časopisů Národní knihovny. Obsahuje i odkazy na volně dostupné časopisy
 • přístup: http://ezb.nkp.cz

Google Scholar

 • jednoduchý způsob vyhledávání odborné literatury z mnoha zdrojů – články, dizertační práce, knihy, citace…Zjistíte i kolikrát byl článek citován a kým
 • přístup: http://scholar.google.cz/

bližší informace: http://scholar.google.cz/intl/cs/scholar/about.html

Portál Knihovny.cz

 • poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven – komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv
 • přístup: http://www.knihovny.cz

Kompass

Národní úložiště šedé literatury

 • přístup k informaccím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání
 • přístup: http://www.nusl.cz/

Oborová brána Technika (TECH)

 • portál, umožňující přístup do různých českých i zahraničních zdrojů z oblasti techniky, přírodních a aplikovaných věd.
 • přístup: http://tech.jib.cz/

Oborová brána Mezinárodní vztahy (IReL)

 • oborová brána zprostředkovává přístup k vybraným informačním zdrojům k tematice mezinárodních vztahů a souvisejících oborů
 • přístup: http://irel.jib.cz

RePEc

Souborný katalog ČR

 • souborný elektronický katalog, který soustřeďuje údaje o dokumentech ve fondech spolupracujících českých knihoven a institucí
 • přístup: http://www.caslin.cz

Versita

 • Databáze volně přístupných plných textů článků v univerzitních časopisech pro střední a východní Evropu
 • přístup: http://degruyteropen.com/

WorldCat 

 • největší mezinárodní bibliografická databáze. Obsahuje záznamy z mnoha knihoven ve světě a také množství záznamů volně dostupných elektronických zdrojů
 • přístup: http://www.worldcat.org/

 

Jsme členem CzechELib