Dokumenty

LEGISLATIVA

Zákony, vyhlášky, katalog prací

Metodické pokyny, zásady

Koncepce

Smlouvy (vzory)

Výroční zpráva – vzor pro neprofesionální a malé profesionální knihovny

 

DOPLŇKY K LEGISLATIVĚ

STATISTIKY

Průzkumy spokojenosti uživatelů knihovny

 

STANDARDY, PŘÍRUČKY, DOPORUČENÍ

 

INFORMACE Z REGIONU

 

PROJEKTY A GRANTY

 

SOUTĚŽE A CENY

 

Sekce SDRUK pro regionální funkce 

 

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým krajem.

Archiv dokumentů z regionu