Archiv regionu

Výroční zpráva hodnocení výkonu RF v Ústeckém kraji

Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje

Analýza standardů VKIS

Porady ředitelů  PK – prezentace

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým krajem.