Knihověda

Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

  • Obsahuje téměř 3200 zpracovaných hesel, které reprezentují všechny podstatné oblasti knihovnictví a informační vědy a souvisejících disciplín.
  • přístup: http://tdkiv.nkp.cz/

Pamatník národního písemnictví

  • PNP je zřízen za účelem provádět vědecký výzkum v oboru své působnosti, získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění.
  • přístup: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

Manuscriptorium

Provenio (Knihovna Národního muzea)

  • Databáze kromě biografických údajů vlastníků obsahuje stručnou charakteristiku knižního celku, typ vlastnické značky a exlibris spolu s jejich digitalizovanými ukázkami.
  • přístup: http://www.provenio.net/index.php/cz/

Knihovědné oddělení AV ČR – Knihovědná bibliografie

  • Knihovědná bibliografie zahrnuje monografické studie a časopisecké články, které se zabývají dějinami knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě do poloviny 19. století a knihovědné práce domácích badatelů bez ohledu na územní vymezení tématu.
  • přístup: http://www.lib.cas.cz/kvo/knihovedna-bibliografie/

British Library – Incunabula Short Title Catalogue

World Digtal Library