Databáze učebních pomůcek

Databáze pomůcek

Databáze učebních pomůcek prezentuje nabídku pomůcek z fondu knihovny a dalších partnerů zapojených do projektu Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), v rámci kterého byla tato databáze vytvořena.

Co v databázi naleznete? 

  • Databáze obsahuje pomůcky pro uživatele se specifickými vzdělávacími potřebami všech cílových skupin včetně dětí nadaných.
  • Pomůcky v databázi jsou k nahlédnutí či k zápůjčce.
  • Pro lepší orientaci jsou pomůcky rozděleny do kategorií podle typu a stupně postižení a typu konkrétní pomůcky. Díky tomu se dá v databázi snadno a rychle filtrovat a vyhledávat.
  • Součástí je i nabídka dalších služeb, které knihovna poskytuje všem typům škol a školských zařízení, pedagogickým a poradenským pracovníkům, studentům, rodičům a dalším uživatelům, pozvánky na vzdělávací akce a prostor pro dotazy.

VSTUP DO DATABÁZE POMŮCEK