Archiv pro rubriku: Důležitá sdělení

Vánoční otevírací doba knihovny a Café Maryša

Vánoční otevírací doba v hlavních budovách knihovny  Vědecká část – Velká Hradební 45, 49Lidová část – W. Churchilla 3 Depozitář – Na Schodech 4 PÁ 22. 12.           9.00–16.00SO 23. 12.           ZAVŘENONE 24. 12.           ZAVŘENOPO 25. 12.           ZAVŘENOÚT 26. 12.           ZAVŘENO ST 27. 12.            9.00–16.00ČT 28. 12.          …

Kultura v kurzu

Pracujete v kulturním sektoru v Ústeckém kraji? Díky naší knihovně máte nyní jedinečnou příležitost rozvíjet ty nejžádanější kompetence nezbytné k dosažení úspěchu v moderním kulturním prostředí. Připravili jsme pro vás semináře, workshopy a přednášky z oblastí, jako jsou management a řízení, komunikace, marketing, legislativa a finanční řízení, digitální dovednosti nebo kreativní digi design. Všechny tyto…

Publikace Bájná knihovna v prodeji

S radostí oznamujeme, že naše knihovna vydala novou knižní publikaci Bájná knihovna.  Publikace Bájná knihovna vás zavede do tajemného světa lidových pověstí a pohádek, ve kterých se prolíná minulost a přítomnost s fantazií a skutečnými historickými příběhy. Hlavním motivem autorů publikace bylo představit některé pověsti a pohádky našeho regionu. Při tvorbě knihy jsme čerpali z regionálního…

Provoz Vědecké půjčovny a Oddělení studoven obnoven

Rádi bychom vás touto cestou informovali, že od pondělí 11. září je plně obnoven provoz Vědecké půjčovny a Oddělení studoven, které se nachází v ulici Velká Hradební 45.  Provoz zmiňovaných dvou oddělení byl několik měsíců omezen z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení. Nadále probíhá rekonstrukce venkovní fasády, která však nemá na provoz knihovny zásadní vliv. Celá…

Otevírací doba knihovny od září

Od pátku 1. září se knihovna vrací k běžné provozní době. Ve Vědecké půjčovně a Oddělení studoven bude z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení běžný provoz obnoven až v pondělí 11. září. Více informací o omezení provozu těchto oddělení naleznete zde.  Otevírací doba hlavních budov knihovny od 1. 9. 2023 LIDOVÁ ČÁST  Adresa:  Winstona Churchilla 3E-mail: …

Nový knihovní řád

Od 1. 9. 2023 vstupuje v platnost nový Knihovní řád Knihovny Ústeckého kraje, jenž reflektuje zejména další nutné změny související s novým názvem knihovny (nová doména, kontakty), většina úprav je drobnějšího formálního rázu, nikoliv změnou pravidel.   Nejdůležitější změny: aktualizace kontaktních údajů (@knihovnauk.cz), aktualizace Přílohy č. 3 (Ceník propagačních předmětů a publikací), úprava pravidel pro…

Zákon o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

Vzhledem k přímému dopadu Směrnice Evropského parlamentu a rady EU  2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“) a Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. (dále jen „Whistleblowing“), s účinností od 1. 8. 2023 zprovoznila Knihovna Ústeckého kraje příspěvková organizace (dále jen „KÚK“) důvěryhodný vnitřní oznamovací systém (dále…

Prázdninová otevírací doba knihovny a Café Maryša

Upozorňujeme, že v období letních prázdnin (červenec, srpen), bude knihovna fungovat v omezeném prázdninovém provozu.  Od soboty 1. 7. do neděle 9. 7. bude knihovna včetně všech poboček uzavřena. V tomto období bude uzavřena i kavárna Café Maryša, která se nachází ve Vědecké části knihovny.  Prázdninový provoz od pondělí 10. 7. do středy 30. 8.…

Nové logo knihovny

Od 1. ledna 2023 naše organizace změnila název ze Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace na Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace.  Rádi bychom vás informovali, že v souvislosti s touto změnou od června začínáme zavádět používání nového loga.         Zavádění nového vizuálu (tj. změna označení budov, tvorba nového orientačního…

Upozornění na parkování u Vědecké části knihovny a na Depozitáři

Vjezd na parkoviště Vědecké části knihovny a Depozitáře je pouze z ulice Na Schodech. Prosíme čtenáře o dodržování dopravních předpisů z ulice Velká Hradební.Děkujeme.