Archiv pro rubriku: Důležitá sdělení

Provoz Vědecké půjčovny a Oddělení studoven obnoven

Rádi bychom vás touto cestou informovali, že od pondělí 11. září je plně obnoven provoz Vědecké půjčovny a Oddělení studoven, které se nachází v ulici Velká Hradební 45.  Provoz zmiňovaných dvou oddělení byl několik měsíců omezen z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení. Nadále probíhá rekonstrukce venkovní fasády, která však nemá na provoz knihovny zásadní vliv. Celá…

Otevírací doba knihovny od září

Od pátku 1. září se knihovna vrací k běžné provozní době. Ve Vědecké půjčovně a Oddělení studoven bude z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení běžný provoz obnoven až v pondělí 11. září. Více informací o omezení provozu těchto oddělení naleznete zde.  Otevírací doba hlavních budov knihovny od 1. 9. 2023 LIDOVÁ ČÁST  Adresa:  Winstona Churchilla 3E-mail: …

Nový knihovní řád

Od 1. 9. 2023 vstupuje v platnost nový Knihovní řád Knihovny Ústeckého kraje, jenž reflektuje zejména další nutné změny související s novým názvem knihovny (nová doména, kontakty), většina úprav je drobnějšího formálního rázu, nikoliv změnou pravidel.   Nejdůležitější změny: aktualizace kontaktních údajů (@knihovnauk.cz), aktualizace Přílohy č. 3 (Ceník propagačních předmětů a publikací), úprava pravidel pro…

Zákon o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

Vzhledem k přímému dopadu Směrnice Evropského parlamentu a rady EU  2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“) a Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. (dále jen „Whistleblowing“), s účinností od 1. 8. 2023 zprovoznila Knihovna Ústeckého kraje příspěvková organizace (dále jen „KÚK“) důvěryhodný vnitřní oznamovací systém (dále…

Prázdninová otevírací doba knihovny a Café Maryša

Upozorňujeme, že v období letních prázdnin (červenec, srpen), bude knihovna fungovat v omezeném prázdninovém provozu.  Od soboty 1. 7. do neděle 9. 7. bude knihovna včetně všech poboček uzavřena. V tomto období bude uzavřena i kavárna Café Maryša, která se nachází ve Vědecké části knihovny.  Prázdninový provoz od pondělí 10. 7. do středy 30. 8.…

Nové logo knihovny

Od 1. ledna 2023 naše organizace změnila název ze Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace na Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace.  Rádi bychom vás informovali, že v souvislosti s touto změnou od června začínáme zavádět používání nového loga.         Zavádění nového vizuálu (tj. změna označení budov, tvorba nového orientačního…

Upozornění na parkování u Vědecké části knihovny a na Depozitáři

Vjezd na parkoviště Vědecké části knihovny a Depozitáře je pouze z ulice Na Schodech. Prosíme čtenáře o dodržování dopravních předpisů z ulice Velká Hradební.Děkujeme.

Změna otevírací doby Café Maryša

Upozorňujeme, že Café Maryša ve Vědecké části knihovny od 1. února mění otevírací dobu.  Změny v otevírací době se týkají pouze víkendu. V sobotu bude mít kavárna zavřeno, nově pak bude otevřeno v neděli od 13 do 18 hodin.  Otevírací doba Café Maryša platná od 1. 2. 2023pondělí:     8.30–18.30úterý:         8.30–18.30středa:   …

Změna názvu knihovny

Od 1. ledna 2023 naše organizace mění název ze Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace na Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace.  V souvislosti s touto změnou nás v průběhu letošního roku čeká rozsáhlý rebranding, v rámci něhož bude kompletně změněna naše vizuální identita, jež bude vycházet z nového vizuálního stylu našeho zřizovatele…

Knihobox (výdejní automat)

Upozorňujeme, že k vyzvedávání objednaných dokumentů můžete využívat i knihobox (výdejní automat), který se nachází vedle návratového automatu ve Vědecké části knihovny (Velká Hradební 45).  Podrobnější informace o fungování služby naleznete zde.