Internet

Uživatelé knihovny mohou internet v současné době využívat v budovách:

  • Velká Hradební 45 a 49: Oddělení studoven (7 počítačů), Oddělení cizojazyčné literatury (2 počítače)
  • W. Churchilla 3: Dětské oddělení (3 počítače)
  • Na všech pobočkách knihovny

Wi-Fi

Wi-Fi - logo

V prostorách hlavních budov Knihovny Ústeckého kraje se můžete bezdrátově připojit k internetu pomocí Wi-Fi. Veřejná síť se jmenuje svkul.public a šifrovací klíč je svkul.public. Použité šifrování je WPA PSK. Knihovna neposkytuje hardwarové zařízení a nekonfiguruje vlastní zařízení uživatelů. Knihovna neručí za chování a škody způsobené při práci s wi-fi připojením na soukromých zařízeních uživatelů knihovny.

Eduroam

Eduroam je roamingová infrastruktura poskytující přístup k internetu připojeným partnerským organizacím v ČR a zahraničí (univerzity, instituce), kterou zaštiťuje skupina CESNET. Cílem je, aby použití sítě bylo tak snadné jako používání roamingu mobilních operátorů – uživatel má svůj účet, se kterým se může přihlásit k bezdrátové síti kteréhokoliv člena projektu.

  • Knihovna Ústeckého kraje neposkytuje přihlašovací údaje, ale je jedním z vysílačů, které pomáhají k pokrytí sítě, a umožňuje tedy přístup všem, kdo mají k eduroamu přístupové údaje
  • Návod na konfiguraci eduroamu najdete zde
  • Více informací a mapy pokrytí naleznete zde

Blokování nevhodných stránek

Knihovna využívá na počítačích s přístupem na internet a pro wifi připojení k blokování vybraných nevhodných stránek službu i-bezpecne.cz.

Pravidla přístupu k výpočetní technice