ASPI

ASPI – automatizovaný systém právních informací

  • komplexní systém pro práci s právními informacemi
  • pomůcka pro každého, kdo se potřebuje orientovat v právu
  • nejrozsáhlejší autorský obsah – komentáře, výklady a autorské články
  • komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES EU
  • všechny zdroje předpisů – prameny práva (v současnosti je tvořen více než 80 zdroji), které se nadále vyvíjejí s ohledem na změny v právním řádu
  • veškeré texty jsou dostupné v aktualizovaných a dřívějších zněních s možností porovnání změn
    (zdroj: Wolters Kluwer)
  • přístup do báze ASPI je možný z PC v Oddělení studoven
  • databáze je spolufinancována z programu VISK 8 Ministerstva kultury