Aktuálně

KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE 2023 – příjem nominací

01/03/2023

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, ve spolupráci s Ústeckým krajem a organizací SKIP 06 Drsný Sever vyhlašuje 9. ročník soutěže Knihovník Ústeckého kraje 2023 a zahajuje příjem nominací.

Ocenění je určeno knihovnicím a knihovníkům z veřejných knihoven v obcích s maximálním počtem 5 000 obyvatel a s pracovním úvazkem knihovníka/knihovníků do 1,0. Týká se těch, kteří svou aktivní činností rozvíjejí knihovnické a informační služby a podílejí se na zajištění kulturního života obce či města, ve kterém knihovna působí.

Celá pravidla k ocenění „Knihovník Ústeckého kraje“ naleznete na tomto ODKAZU.

Návrhy na nominace pracovníků knihoven lze podávat písemně na adresu bednarova@knihovnauk.cz nebo pomocí WEBOVÉHO FORMULÁŘE do 31. 5.  2023.

 

ZMĚNA NÁZVU KRAJSKÉ KNIHOVNY

01/01/2023

Od 1. ledna 2023 krajská knihovna mění název ze Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace na Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace

V souvislosti s touto změnou knihovnu v průběhu letošního roku čeká rozsáhlý rebranding. V rámci rebrandingu bude kompletně změněna vizuální identita knihovny, jež bude vycházet z nového vizuálního stylu jejího zřizovatele Ústeckého kraje. Na tvorbě nového loga knihovny a dalších souvisejících materiálů se v současné době pracuje. 

Podrobnější informace o změně názvu knihovny naleznete v tiskové zprávě.

 

KNIHOVNA ROKU – metodika pro soutěžící knihovny

01/07/2022

V červenci 2022 byla vydána metodická příručka pro knihovny nominované na ocenění Knihovna roku v kategorii Základní knihovna. Jejím cílem je nejen připomenout podmínky soutěže a pravidla hodnocení, ale na základě praktických zkušeností poradit, jak se připravit na návštěvu hodnoticí komise a jak svou knihovnu prezentovat. Autorkami manuálu jsou Lucie Macháčková a Marie Šedá z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

Elektronická verze manuálu je dostupná na webových stránkách Knihovnického institutu: https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-roku-metodika-pro-soutezici-knihovny

 

KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE 2022

22/03/2022

Krajská knihovna ve spolupráci s Ústeckým krajem a organizací SKIP vyhlašuje soutěž „Knihovník Ústeckého kraje 2022“ a zahajuje příjem nominací.

Ocenění je určeno knihovnicím a knihovníkům z veřejných knihoven v obcích s maximálním počtem 5 000 obyvatel a s pracovním úvazkem knihovníka/knihovníků do 1,0. Týká se těch, kteří svou aktivní činností rozvíjejí knihovnické a informační služby a podílejí se na zajištění kulturního života obce či města, ve kterém knihovna působí.

Návrhy na nominace lze podávat  pomocí WEBOVÉHO FORMULÁŘE do 31. 5.  2022.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU RF V ÚSTECKÉM KRAJI ROCE 2021

04/03/2022

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem zveřejnila na svých webových stránkách v sekci Pro knihovny – Dokumenty Výroční zprávu hodnocení regionálních funkcí funkcí v Ústeckém kraji v roce 2021 spolu s přílohami.

 

JAK ŘÍDIT KNIHOVNU

01/02/2022

Knihovnický institut vydal v roce 2021 příručku Jak řídit knihovnu, která je určena zejména pro začínající vedoucí knihoven. Rukověť shromažďuje základní praktické informace a poznatky, odkazuje na množství legislativních předpisů a norem využívaných pro organizaci a vedení knihovny a může tak významně pomoci orientovat se v problematice řízení knihovny. Obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž se snaží postihnout všechny významné oblasti, s nimiž se může ředitel/vedoucí při vykonávání své funkce potkat.

Publikaci zpracoval kolektiv autorů: Marie Šedá, Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Šárka Pazderová, Vít Richter, Jitka Kotisová a Richard Ščerba.

Elektronická verze je dostupná na stránkách Knihovnického institutu: Jak řídit knihovnu (2021)

 

INTERKULTURNÍ KNIHOVNICTVÍ

26/01/2022

Pod hlavičku sekce Bezbariérová knihovna vyšla nová brožura Interkulturní knihovnictví, v níž lze nalézt doporučení a inspiraci z oblasti poskytování služeb v kulturně a jazykově různorodé společnosti. 

Elektronická verze je dostupná na stránkách Knihovnického institutu: Interkulturní knihovnictví (2021)

 

STANDARD PRO POSTUPY REKONSTRUKCE KNIHOVEN

10/01/2022

Knihovnický institut ČR za podpory Ministerstva kultury vydal nový metodický pokyn – Standard pro výstavbu a rekonstrukce knihoven (Metodický pokyn MK k vymezení doporučených postupů a parametrů pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi do 40 tisíc obyvatel). 

Online verzi lze stáhnout zde: Standard pro výstavbu a rekonstrukce knihoven (2021).

 

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART)

10/01/2022

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku pro práci knihoven s dětmi ve věku 3–6 let Projekt S knížkou do života a čtenářská gramotnost, jejíž autorkou je Veronika Laufková a kol.  a metodickou příručku pro práci knihoven Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence, jejíž autorkami jsou Alena Hlavinková, Marie Rupcová a Jarmila Válková. Publikace vyšly ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Ke stažení zde: Projekt S knížkou do života a čtenářská gramotnost (2020)

 

PŘÍSTUP OBČANŮ EU KE KNIHOVNÍM SLUŽBÁM V ČR

28/07/2021

Veřejný ochránce práv na základě podnětů z řad občanů EU, kterým byly omezeny nebo odmítnuty některé služby knihoven, provedl průzkum dostupnosti knihovních služeb. Výsledky průzkumu byly zveřejněny ve zprávě, která je k dispozici z odkazu: Přístup občanů EU ke knihovním službám v České republice  (květen 2021).

Zpráva mj. obsahuje doporučení k nastavení podmínek knihovních řádů tak, aby nedocházelo k diskriminaci občanů EU z důvodu jejich státní příslušnosti.

 

KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE 2021

04/03/2021

Krajská knihovna ve spolupráci s Ústeckým krajem a organizací SKIP vyhlašuje soutěž „Knihovník Ústeckého kraje 2021“ a zahajuje příjem nominací.

Ocenění je určeno knihovnicím a knihovníkům z veřejných knihoven v obcích s maximálním počtem 5 000 obyvatel a s pracovním úvazkem knihovníka/knihovníků do 1,0. Týká se těch, kteří svou aktivní činností rozvíjejí knihovnické a informační služby a podílejí se na zajištění kulturního života obce či města, ve kterém knihovna působí.

Návrhy na nominace lze podávat  pomocí WEBOVÉHO FORMULÁŘE do 31. 5.  2021.

 

METODICKÝ POKYN PRO POSTUPY REKONSTRUKCE KNIHOVEN

07/10/2020

Moravská zemská knihovna vydala v roce 2020 novou metodickou příručku s doporučeními na postupy a parametry pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných nebo provozovaných obcemi do 40 tis. obyvatel. Příručka je přístupná online.

ODKAZ: Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven

 

NOVÁ KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČR NA LÉTA 2021–2027 S VÝHLEDEM DO ROKU 2030

31/08/2020

V pondělí 17. 8. 2020 vláda schválila Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030. Dokument spolu s přílohami je ke stažžení na webových stránkých IPK (Informace pro knihovny) Národní knihovny ČR.

ODKAZ: Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030

 

AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ STANDARDU PRO DOBROU KNIHOVNU A SLUŽBY KNIHOVEN KNIHOVNÁM

31/08/2020

Na webových stránkách IPK (Informace pro knihovny) Národní knihovny ČR jsou zveřejněna aktualizovaná vydání metodických materiálů Standard pro dobrou knihovnu a Služby knihoven knihovnám v elektronické podobě.

ODKAZ: Standard pro dobrou knihovnu 2020

ODKAZ: Služby knihoven knihovnám 2020

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ČR ZA ROK 2019

13/08/2020

Na webových stránkách IPK (Informace pro knihovny) Národní knihovny ČR byla zveřejněna Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí v ČR za rok 2019.

ODKAZ: Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí 2019

 

PROGRAMOVACÍ KLUB CoderDojo V KNIHOVNĚ

23/06/2020

Online příručka CoderDojo pro šampiony je určená jako pomůcka pro založení a organizaci programovacího klubu CoderDojo pro děti v knihovně. Přináší základní informace a rady.

ODKAZ: CoderDojo v knihovně: příručka pro šampiony

Informace o projektu na stránkách Knihovnického institutu NK ČR

 

ČESKÁ KNIHOVNA 2020

12/05/2020

Na webových stránkách Moravské zemské knihovny v Brně jsou zveřejněny informace pro knihovny k letošnímu ročníku projektu Česká knihovna.

Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

Do projektu se mohou přihlásit profesionální veřejné knihovny a knihovny vysokých škol, které jsou veřejně přístupné. Projekt není určen pro pracoviště, která jsou pouze organizační složkou knihovny jako jsou pobočky, oddělení apod.

ODKAZ: Česká knihovna 2020

 

SMĚRNICE IFLA O KNIHOVNICKÝCH SLUŽBÁCH OSOBÁM S DYSLEXIÍ (2019)

Národní knihovna vydala přepracované a rozšířené vydání metodické příručky Směrnice IFLA o knihovnických službách osobám s dyslexií.

Jde o společní projekt sekcí IFLA (LSN, LPD). Příručka vyšla s podporou Ministerstva kultury ČR.

Elektronická verze je k dispozici na: Směrnice IFLA o knihovnických službách osobám s dyslexií

 

 

METODICKÁ PŘÍRUČKA BOOKSTART (2019)

Národní knihovna vydala metodickou příručku BOOKSTART: NÁPADY, NÁMĚTY A SCÉNÁŘE na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách.

Autorka: Markéta Poživilová

Příručka byla zpracována ve spolupráci se SKIP.

Elektronická verze je k dispozici na: Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách

 

 

VI. WORKSHOP PRO METODIKY, Zlín, 19.–20. 11. 2019

10/12/2019

Ve dnech 19.-20. 11. 2019 organizovala Sekce veřejných knihoven SKIP VI. pracovní setkání metodiků veřejných knihoven. Akce se konala v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Motivem letošního ročníku byl metodik v terénu. Prezentace z worskhopu lze prostudovat ZDE.

 

 

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ u příležitosti otevření Komunitního centra Kostomlaty pod Milešovkou, 18. 10. 2019

13/11/2019

Dne 18. 10. 2019 se v Kostomlatech p. M. uskutečnilo slavnostní otevření knihovny v Komunitním centru. Krátkou prezentaci ze slavnostního setkání si můžete prohlédnout ZDE a reportáž z probíhající rekonstrukce najdete ZDE.

CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN 2019, Pardubice 30.–31. 10. 2019

04/11/2019

Ve dnech 30.–31. 10. 2019 se v Pardubicích uskutečnil tradiční celostátní seminář Regionální funkce knihoven. Jednotlivé prezentace ze semináře lze prohlédnout a stáhnout ZDE.

 

PŘIPRAVUJEME ZMĚNU KNIHOVNÍHO SYSTÉMU  (příručka pro knihovny)

14/10/2019

Cílem metodické příručky Připravujeme změnu knihovního systému, kterou připravil Knihovnický institut NK ČR, je předložit pracovníkům knihoven informace a náměty potřebné k rozhodování o tom, jaký knihovní software a je pro jejich knihovnu vhodný.

Příručka se skládá ze dvou částí – z hlavního textu a z příloh. V hlavním textu je problematika změny knihovního softwaru uchopena jako projekt. Přílohy obsahují informace, které se změnou knihovního softwaru úzce souvisejí a mohou při výběru softwaru hrát důležitou roli.

Autorkami příručky jsou Eva Cerniňáková a Linda Jansová.

Více na: https://prirucky.ipk.nkp.cz/

HLÁŠENÍ O VEŘEJNÉM ČTENÍ V KNIHOVNĚ

07/02/2019

Národní knihovna uzavřela s platností od 1. 1. 2019 novou licenční smlouvu na veřejná čtení v knihovnách. Mění se způsob úhrady za licenci, platby má nadále na starosti Národní knihovna, tj. knihoven se změna nijak nedotkne. K několika drobným změnám došlo ve formuláři hlášení o veřejném čtení – do formuláře byla přidána položka o celkové délce veřejného čtení a pořadové číslo akce pro odlišení při konání více akcí veřejného čtení za jeden den.

Připomínáme, že hlášení o veřejném čtení se provádí nejpozději do 10 dnů po jeho uskutečnění. Hlášení není potřeba vyplňovat, pokud je akce pojata jako součást vyučování ve škole.

Více na: https://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-cteni.

JAK NA PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART)

Národní knihovna vydala metodickou příručku JAK NA PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART).

Autorky: Zlato Houšková, Veronika Laufková

Příručka byla zpracována ve spolupráci se SKIP, její vydání podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Elektronická verze je k dispozici na: Jak na projekt s knížkou do života

 

KNIHOVNY A SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Národní knihovna vydala metodickou příručku ROVNÝ PŘÍSTUP – KNIHOVNY A SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů.

Autorky: Jarmila Burešová, Miroslava Sabelová

Publikace je součástí řady „Rovný přístup“, byla vydána ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a s podporou Ministerstva kultury ČR. Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Elektronická verze je k dispozici na: Knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením

 

SLUŽBA ELEKTRONICKÉHO DODÁVÁNÍ DOKUMENTŮ BYLA ZASTAVENA

K 31. 12. 2018 došlo k ukončení služby Elektronického dodávání dokumentů (EDD), protože smluvní partner Dilia odmítl uzavřít další prodloužení licenční smlouvy.

České knihovny tak nemohou veřejnosti poskytovat službu zhotovení digitální kopie na objednávku. Jedná se především o služby poskytované Virtuální polytechnickou knihovnou (nově služba Získej), která sdružuje 55 specializovaných knihoven z oblasti vědy a vysokých škol, a dále služeb, které poskytuje Národní knihovna ČR, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Více zde: https://ipk.nkp.cz/aktuality/sluzba-edd-byla-zastavena.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Byla vytvořena příručka, která konkretizuje povinnosti vyplývající knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR.

Postupně budou doplňovány další příklady a úpravy podle vývoje legislativy a získaných zkušeností.

 

PORTÁL KNIHOVNY.CZ

Pro účely seznámení s portálem byla na konci roku 2016 vydána tato příručka.

KONCEPCE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ

Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků (CŽV) byla schválena Ústřední knihovnickou radou ČR na jejím 38. zasedání dne 5. 12. 2016.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN ČR NA LÉTA 2017–2020

Dne 23. 11. 2016 schválila vláda Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020. Text Koncepce včetně podrobného plánu a harmonogramu její implementace a také hodnocení minulé koncepce najdete na webu Ústřední knihovnické rady ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/

 

 

ELEKTRONICKÉ KONFERENCE

Pro efektivnější komunikaci pracovníků knihoven existují různé elektronické konference, které informují o nejdůležitějších aktualitách oboru. Pokud máte zájem získávat aktuální informace a nejste dosud členy nejrozšířenějších diskusních konferencí, napište do Národní knihovny!
Kontakt: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. , Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 333, email: roman.giebisch@nkp.cz, www.nkp.cz

DATABANKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Díky finanční dotaci MK ČR z programu VISK 2 se podařilo vytvořit Databanku vzdělávacích programů  v Knihovně Jiřího Mahena v Brně pod vedením Centra dětského čtenářství. Databanka je určena pro knihovníky všech typů knihoven.  Databanku najdete na  adrese: www.knihovnici.kjm.cz

Po registraci do Databanky lze vkládat vaše programy, nebo naopak využít programy, které už tam jsou vložené. Byť je určena v první linii pro pracovníky s dětmi, je možné vkládat do ní i programy pro jiné skupiny (věkové či tématické). Práce s databankou je jednoduchá a všech krocích opatřená nápovědou. Dotazy:  e-mail: cdc@kjm.cz; tel. č. 542532146.

PŘIJÍMÁNÍ DARŮ

Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná
pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby – územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních
z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.

JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁVAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.

K tomu ještě výklad, který zpracoval Mgr. Jiří Klusoň z Ministerstva kultury ČR: „Přijímání darů“

 

 

 

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým krajem.