Aktuálně

KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE 2024 – PŘÍJEM NOMINACÍ

28/02/2024

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, ve spolupráci s Ústeckým krajem a organizací SKIP 06 Drsný Sever vyhlašuje jubilejní 10. ročník soutěže Knihovník Ústeckého kraje 2024 a zahajuje příjem nominací.

Ocenění je určeno knihovnicím a knihovníkům z veřejných knihoven v obcích s maximálním počtem 5 000 obyvatel a s pracovním úvazkem knihovníka/knihovníků do 1,0. Týká se těch, kteří svou aktivní činností rozvíjejí knihovnické a informační služby a podílejí se na zajištění kulturního života obce či města, ve kterém knihovna působí.

Celá pravidla k ocenění „Knihovník Ústeckého kraje“ naleznete  ZDE.

Návrhy na nominace pracovníků knihoven lze podávat písemně prostřednictvím WEBOVÉHO FORMULÁŘE do 31. 5.  2024.

 

ZMĚNA NÁZVU KRAJSKÉ KNIHOVNY

01/01/2023

Od 1. ledna 2023 krajská knihovna mění název ze Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace na Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace

V souvislosti s touto změnou knihovnu v průběhu letošního roku čeká rozsáhlý rebranding. V rámci rebrandingu bude kompletně změněna vizuální identita knihovny, jež bude vycházet z nového vizuálního stylu jejího zřizovatele Ústeckého kraje. Na tvorbě nového loga knihovny a dalších souvisejících materiálů se v současné době pracuje. 

Podrobnější informace o změně názvu knihovny naleznete v tiskové zprávě.

 

KNIHOVNA ROKU – metodika pro soutěžící knihovny

01/07/2022

V červenci 2022 byla vydána metodická příručka pro knihovny nominované na ocenění Knihovna roku v kategorii Základní knihovna. Jejím cílem je nejen připomenout podmínky soutěže a pravidla hodnocení, ale na základě praktických zkušeností poradit, jak se připravit na návštěvu hodnoticí komise a jak svou knihovnu prezentovat. Autorkami manuálu jsou Lucie Macháčková a Marie Šedá z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

Elektronická verze manuálu je dostupná na webových stránkách Knihovnického institutu: https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-roku-metodika-pro-soutezici-knihovny

 

NOVÁ KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČR NA LÉTA 2021–2027 S VÝHLEDEM DO ROKU 2030

31/08/2020

V pondělí 17. 8. 2020 vláda schválila Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030. Dokument spolu s přílohami je ke stažžení na webových stránkých IPK (Informace pro knihovny) Národní knihovny ČR.

ODKAZ: Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030

 

HLÁŠENÍ O VEŘEJNÉM ČTENÍ V KNIHOVNĚ

07/02/2019

Národní knihovna uzavřela s platností od 1. 1. 2019 novou licenční smlouvu na veřejná čtení v knihovnách. Mění se způsob úhrady za licenci, platby má nadále na starosti Národní knihovna, tj. knihoven se změna nijak nedotkne. K několika drobným změnám došlo ve formuláři hlášení o veřejném čtení – do formuláře byla přidána položka o celkové délce veřejného čtení a pořadové číslo akce pro odlišení při konání více akcí veřejného čtení za jeden den.

Připomínáme, že hlášení o veřejném čtení se provádí nejpozději do 10 dnů po jeho uskutečnění. Hlášení není potřeba vyplňovat, pokud je akce pojata jako součást vyučování ve škole.

Více na: https://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-cteni.

 

ELEKTRONICKÉ KONFERENCE

Pro efektivnější komunikaci pracovníků knihoven existují různé elektronické konference, které informují o nejdůležitějších aktualitách oboru. Pokud máte zájem získávat aktuální informace a nejste dosud členy nejrozšířenějších diskusních konferencí, napište do Národní knihovny!
Kontakt: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. , Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 333, email: roman.giebisch@nkp.cz, www.nkp.cz

 

 

 

Archiv informací pro knihovny

 

 

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým krajem.