Kontakty

Název od 1. 1. 2023  Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Název do 31. 12. 2022  Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

sídlo:

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: 475 209 126, 475 220 811, 475 200 045

IČO: 00083186
č.ú.: 68530411/0100

e-mail: knihovna@knihovnauk.cz
www: https://www.knihovnauk.cz/

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
e-mail podatelny: podatelna@knihovnauk.cz
datová schránka: rxqu2ev

 

vedení knihovny:

ředitelka: Mgr. Jana Linhartová (jana.linhartova@knihovnauk.cz)
statutární zástupce: Ing. Michal Satrapa (michal.satrapa@knihovnauk.cz)

Vědecká část

Lidová část

Depozitář

Velká Hradební 45 a 49, Ústí nad Labem, 400 01 W. Churchilla 3, Ústí nad Labem, 400 01 Na Schodech 4, Ústí nad Labem, 400 01
telefon: 475 220 811 telefon: 475 209 126 telefon: 475 200 045
mobil (pult VP): 733 121 808    

 

Organizační struktura

Útvar ředitelky

ředitelka knihovny Mgr. Jana Linhartová jana.linhartova@knihovnauk.cz
asistentka Lucie Lache lucie.lache@knihovnauk.cz
systémový knihovník Zbyněk Šachl zbynek.sachl@knihovnauk.cz
Oddělení komunikace Jana Černá Válková cerna.valkova@knihovnauk.cz
Tiskový mluvčí Jan Černecký jan.cernecky@knihovnauk.cz
Oddělení regionálních funkcí Bc. Jana Bednářová jana.bednarova@knihovnauk.cz
Poradenské a edukační centrum
a Zvuková knihovna
Jana Černá Válková cerna.valkova@knihovnauk.cz

 

Odbor ekonomicko-technický

vedoucí odboru Ing. Michal Satrapa michal.satrapa@knihovnauk.cz
Ekonomické oddělení Bc. Lenka Stiborová lenka.stiborova@knihovnauk.cz
Oddělení správy majetku Jana Jermanová jana.jermanova@knihovnauk.cz

 

Odbor knihovnických služeb a vzdělávání

vedoucí odboru Mgr. Martin Osif martin.osif@knihovnauk.cz
Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu Bc. Denisa Szaffnerová denisa.szaffnerova@knihovnauk.cz
Vědecká část Nina Pešková nina.peskova@knihovnauk.cz
Oddělení cizojazyčné literatury
Oddělení studoven a bibliografické
Vědecká půjčovna
Lidová část Kamila Exnerová kamila.exnerova@knihovnauk.cz
Dětské oddělení
Lidová půjčovna
Depozitář Mgr. Martin Osif martin.osif@knihovnauk.cz
Oddělení časopisů
Oddělení správy fondu
Pobočky Kamila Exnerová kamila.exnerova@knihovnauk.cz