Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Formulář níže je určen pro registrované uživatele Knihovny Ústeckého kraje

Uživatelům Knihovny Ústeckého kraje (KUK) s platným čtenářským průkazem zajišťujeme výpůjčky dokumentů z jiných knihoven ČR nebo ze zahraničí. Žádosti lze podávat prostřednictvím níže uvedeného formuláře, osobně (ve vědecké půjčovně V. Hradební 45) nebo e-mailem na peskova@knihovnauk.cz nebo jexnerova@knihovnauk.cz. Novou alternativou je objednávka prostřednictvím portálu Knihovny.cz a jeho služby Získej. Služba dodávání dokumentů Získej umožňuje nejen přímé zadání objednávky uživatelem, ale také platbu online (cena služby je stejná) a sledování stavu vyřízení objednávky v portálu. Pak už uživatel jen čeká na zprávu, že je požadovaný dokument připraven k vyzvednutí v naší knihovně. Postup, jak si objednat dokument prostřednictvím služby Získej, naleznete na infoportálu Získej.

Meziknihovní výpůjční služba v rámci ČR

 • Poplatek 70 Kč/dokument.
 • Náklady na pořízení kopií dokumentů z jiné knihovny hradí uživatel.

Pokud není dokument na území ČR, je možné objednání ze zahraniční knihovny za poplatek

 • 250 Kč/dokument – místo vydání Evropa mimo V. Británie
 • 450 Kč/dokument – místo vydání Velká Británie a zbytek světa
 • 40 Kč/kopie – za 5 i započatých stránek

Výpůjčky získané z fondu jiných knihoven se zpravidla půjčují absenčně (lze si je půjčit domů), výjimečně prezenčně (lze je studovat pouze v knihovně). Vyzvedávají a vracejí se výhradně ve Vědecké půjčovně. O prodloužení lze požádat nejpozději týden před koncem výpůjční lhůty.

Údaje uvedené tučným písmem jsou povinné. Objednávka bude potvrzena příjemcem.

Před podáním objednávky si můžete ověřit dostupnost a případně doplnit bibliografické údaje vyhledáním např. v Katalogu českých knihoven.

Tímto formulářem lze objednat pouze dokumenty, které nejsou ve fondu KUK! Nelze tak tedy objednat dokumenty, které knihovna ve fondu má, ale jsou aktuálně vypůjčené, nebo které jsou pouze k prezenčnímu vypůjčení.

  Údaje o
  žadateli
  Bibliografické údaje