Vzdělávání 2016

A. Semináře, workshopy a školení v roce 2016

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven bylo podpořeno Ústeckým krajem.

_____________________________________________________________________________

B. Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v Ústeckém kraji v roce 2016

Získali jsme dotaci z podprogramu VISK 2 – mimoškolní vzdělávání knihovníků v ICT, kurzy proběhly v počítačové učebně SVK Ústí n. L. (Velká Hradební 45). Tento projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

  • Google Apps (10 hodin) – pátek 6. 5., 13. 5. 2016 Pozvánka
  • Vektorová grafika – Inkscape (10 hodin) – pátek 10. 6., 17. 6. 2016 Pozvánka
  • Strategie vyhledávání a elektronické informační zdroje (15 hodin) – pátek 2. 9., 9. 9., 23. 9. 2016 Pozvánka
  • Inkscape II (10 hodin) – pátek 14. 10., 21. 10. Pozvánka
  • Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami (10 hodin) – pátek 11. 11., čtvrtek  24. 11. 2016 Pozvánka