Pro školy

Knihovna Ústeckého kraje nabízí čtenářské, tematické a informační lekce pro děti, žáky a studenty.

Zaměřujeme se nejen na orientaci v knihovně, ale především na práci s knihami a textem, učíme vyhledávat a hodnotit informace. Naším hlavním cílem je zvýšit informační a čtenářskou gramotnost žáků a studentů.

Při přípravě aktivit vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu, lekce respektují průřezová témata (osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, multikulturní výchova, mediální výchova) a podporují rozvoj klíčových kompetencí (jazykových, komunikativních, k učení, k řešení problémů).

Lekce informačního vzdělávání je možné použít pro jakýkoliv předmět, program je možné přizpůsobit podle přání vyučujícího. Školám dále nabízíme prostory knihovny pro realizaci vyučovací hodiny s možností využití všech dostupných informačních zdrojů (dokumenty, databáze, internet).

Jak se přihlásit?

Lekce jsou zdarma a probíhají v Dětském oddělení, Vědecké půjčovně, Lidové půjčovně, Oddělení studoven, Oddělení cizojazyčné literatury i na pobočkách.  Vždy je třeba se předem objednat telefonicky (Vědecká část: 733 121 808; Lidová část: 475 209 126) nebo e-mailem, kontakty na jednotlivá oddělení jsou uvedené v nabídce.

Nabídka lekcí pro MŠ

Nabídka lekcí pro 1. stupeň ZŠ

Nabídka lekcí pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Nabídka lekcí pro SŠ

Exkurze

Workshopy