Nabídka pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Knihovna je vaše!

Anotace: První návštěva v knihovně pro starší žáky. Vzájemně poznávací hra, ve které se žáci dozvědí, jak se mohou do knihovny přihlásit, co knihovna nabízí a jak je uspořádána, dále jak pracovat s on-line katalogem a jak najít knihu v prostředí knihovny.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 6. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Obecné seznámení s prostředím knihovny, s její funkcí a možnostmi využití doplněné o základní vyhledávání knih pomocí on-line katalogu knihovny. Práce s postoji žáků; anonymní i otevřená konfrontace očekávání a nabídky, orientace v on-line katalogu i v knihovně, práce s informačními zdroji.

Do knihovny vchod vám přijde vhod

Anotace: V rámci lekce se žáci a studenti seznámí obecně se všemi odděleními, která jsou k dispozici v budově ve Velké Hradební. Do všech oddělení se podívají a dozví se, co si kde mohou vypůjčit, popř. jaké služby jednotlivá oddělení dále nabízejí. Seznámí se také s on-line katalogem knihovny a řazením dokumentů. Podle zadání si sami vyzkouší práci s on-line katalogem a také si zkusí vyhledávání na volném výběru knihovny.

místo konání: Vědecká půjčovna, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 90 minut (i déle, dle domluvy)
cílová skupina: 6.–9. roč. ZŠ
kontakt: pestos@knihovnauk.cz, tel. č. 475 220 811, linka 222, 224

Cíl: Obecné seznámení s knihovnou a nabízenými službami. Žáci a studenti se naučí pracovat
s on-line katalogem. Zkusí si vyhledávat informace i pomocí dalších médií, než je internet, a naučí se tyto informace třídit, rozlišovat a pracovat s nimi. Naučí se orientovat na volném výběru Vědecké půjčovny a správně formulovat své požadavky. Uvědomí si, že knihovna už dávno není jen o půjčování knih, ale že si zde mohou prohloubit a vyzkoušet další dovednosti a schopnosti, které pak mohou využít při dalším studiu.

Knihovna na dosah ruky

Anotace: Účastníci se v rámci lekce seznámí s nabídkou služeb, které mohou návštěvníci knihovny využít v tzv. Lidové části SVK v Ústí nad Labem, v ulici W. Churchilla 3. V úvodní části lekce bude v krátkosti zmíněna historie budovy knihovny, palácové vily Hanse Weinmanna. Účastníci navštíví Lidovou půjčovnu, kde probíhá stěžejní část lekce, poté Multimediální oddělení a Polytechnické dílny. Dozví se informace o struktuře knihovního fondu v těchto odděleních, a jaké služby jednotlivá oddělení dále nabízejí. Jsou informováni o pravidlech půjčování dokumentů a stručně, v základních bodech, je nastíněn výpůjční řád. Seznámí se s on-line katalogem knihovny a způsobem řazení dokumentů. Dle zadání si sami vyzkouší práci s on-line katalogem a také si zkusí vyhledávání ve volném výběru knihovny. Prostor je i na dotazy a případnou registraci nových čtenářů.

místo konání: Lidová půjčovna, Multimediální oddělení a Polytechnické dílny, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 60 minut (i déle, dle domluvy)
cílová skupina: 9. roč. ZŠ
kontakt: kopriva@knihovnauk.cz, tel. č. 475209126, linka 223

Cíl: Obecné seznámení s knihovnou v Ústí nad Labem, respektive zejména s její tzv. Lidovou částí a se strukturou nabízených služeb. Knihovna je představena jako zdroj relevantních informací. Nejen jako půjčovna žádaných titulů, ale také jako místo, které by se dalo nazvat „Obývákem města“. Knihovna jako komunitní centrum, jako příjemné prostředí pro trávení volného času s velkou přidanou hodnotou.

Katalog lekcí pro 2. stupeň ZŠ

Čtenářské a tematické lekce

Naše město v pověstech a nyní

Anotace: Literární putování nad mapou Ústí nad Labem. Hlasité čtení s porozuměním, komiksová dílna, práce s mapou. Vyhledávání dokumentů pomocí on-line katalogu. Animovaný film.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 6.–7. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, sdílení čtenářského zážitku, utváření vztahu k městu, ve kterém žiji.

Příběhy v korunách stromů

Anotace: Život ve větvích s Tobiášem Lolnessem a Stromovkou zpátky na Zem. Stromy jako hrdinové příběhů i superhrdinové naší planety. Čtení s porozuměním, práce s informačními zdroji.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 6.–7. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, sdílení čtenářského zážitku, utváření ohleduplného vztahu k přírodě, rozvoj týmové práce.

Bingo

Anotace: Lekce zaměřená na vyhledávání knih pomocí online katalogu a seznámení s doporučenou literaturou.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 6.–7. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, týmová práce.

Pán prstenů

Anotace: Lekce zaměřená na vyhledávání knih pomocí on-line katalogu.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 6.–7. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, týmová práce.

Znáte Londýn?

Anotace: Žáci se zábavnou formou seznámí s pamětihodnostmi Londýna, s jeho nejznámějšími atraktivními místy a památkami. Žáci během lekce vyhledávají informace na PC, v katalogu knihovny mají za úkol najít publikace, které se danému tématu věnují. Pro další zájemce je připraveno pexeso k rozšíření a procvičení slovní zásoby.
Pozn.: Aktivita je pouze doplněním návštěv tříd ohledně cambridgeských zkoušek.

místo konání: Oddělení cizojazyčné literatury, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 15 minut
cílová skupina: 6.–8. ročník ZŠ
kontakt: ocl@knihovnauk.cz, tel. č. 475 209 126, linka 125

Cíl: Zpestřit klasickou exkurzi v Oddělení cizojazyčné literatury. Hravou formou žáky zapojit do vyhledávání v katalogu a seznámit je s fondem a možnostmi daného oddělení. Přiblížit jim pamětihodnosti hlavního města Velké Británie Londýna.

Slovíčkový mix

Anotace: Žákům je promítnuto krátké video, po jehož zhlédnutí obdrží kartičky se slovy a jejich úkolem je sestavit příběh, který se odehrával na videu, pomocí slov, jež mají k dispozici. Další variantou je skládání slov do vět a celků dle vlastní fantazie (pomocí slov na kartičkách).
Pozn.: Aktivita je pouze doplněním návštěv tříd ohledně cambridgeských zkoušek.

místo konání: Oddělení cizojazyčné literatury, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 15 minut
cílová skupina: 6.–8. ročník ZŠ
kontakt: ocl@knihovnauk.cz, tel. č. 475 209 126, linka 125

Cíl: Zpestřit klasickou exkurzi v Oddělení cizojazyčné literatury. Hravou formou žáky zapojit do vyhledávání v katalogu a seznámit je s fondem a možnostmi daného oddělení. Rozšíření anglické slovní zásoby.

Citace aneb jak správně citovat použitou literaturu

Anotace: Správným citováním se vyhneme plagiátorství. Obeznámení s pojmy bibliografie, odkaz, citace, citační etika, norma a styly. Na konkrétních příkladech se naučíme, jak citovat jednotlivé druhy dokumentů – monografie, seriály, články, on-line zdroje. Nahlédneme do citačního generátoru jako pomůcky pro správné citování.

místo konání: Oddělení studoven
doba trvání lekce: 60–90 minut
cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ
kontakt: hana.lukesova@knihovnauk.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Zvládnutí správného citování použitých informačních zdrojů.

Databáze dostupné v SVKUL

Anotace: Přehled volně přístupných databází: katalog knihovny a Regionální databáze (osobnosti, články) SVKUL, Souborný katalog (články, knihy, seriály), Jednotná informační brána (JIB), Centrální portál knihoven (knihovny.cz), EBSCO a Naxos Music Library. Seznámení s databázemi přístupnými přes web SVKUL: Anopress, PressReader, právní dokumenty – ASPI, ČSN normy online.

místo konání: Oddělení studoven
doba trvání lekce: 60 minut
cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ
kontakt: hana.lukesova@knihovnauk.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Zvládnout efektivně a samostatně využívat druhotných informačních zdrojů.

Zvládnu to i bez kopírování z Wikipedie

Anotace: Noční můra učitelů – referáty okopírované z internetu. Naučíme se, jak to udělat jinak. Vysvětlíme si pojem plagiátorství. Podle konkrétních požadavků dohledáme druhotné prameny k vypracování referátu. Ukážeme si, jak je správně ocitovat v rámci práce.

místo konání: Oddělení studoven
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ
kontakt: hana.lukesova@knihovnauk.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Zvýšit povědomí o tématu plagiátorství a naučit studenty legálně využívat informační zdroje.

Co jste nevěděli o městě Ústí nad Labem a jeho okolí

Anotace: Lekce má dva stupně obtížnosti závislé na věku účastníků. Orientuje se na znalosti o městě, ve kterém žáci či studenti žijí, a na získávání adresných informací o něm pomocí katalogu a databází článků a regionálních osobností vytvořených knihovnou. S pomocí hravých prvků budeme poznávat město, jeho historii i současnost.

místo konání: Oddělení studoven, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 60–90 minut
cílová skupina: 6.–9. roč. ZŠ
kontakt: hana.lukesova@knihovnauk.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Studenti si rozšíří znalosti o městě, naučí se pracovat s katalogem knihovny, databázemi a vyhledávat informace, které potřebují. Umějí lépe zacházet s knihou jako se zdrojem informací. Vytvářejí si a vylepšují vztah k odborné literatuře, kterou budou využívat při svém dalším studiu. Vytvářejí si či upevňují vztah ke kraji, v němž žijí a navštěvují školu. Získají historické informace, s nimiž se během běžné školní výuky nemusí seznámit.

Regionální pověsti Ústeckého kraje

Anotace: Lekce se zaměřuje na orientaci v tématu regionálních pověstí, práci s katalogem a vyhledávání adresných informací k tématu.

místo konání: Oddělení studoven, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 60–90 minut
cílová skupina: 6.–9. roč. ZŠ
kontakt: hana.lukesova@knihovnauk.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Účastníci si vyzkouší, jak najít v katalogu přesné informace k zadanému tématu. Dále pracují s knihami. V souborných dílech mají za úkol vybrat jen ty informace, které se týkají jejich zadání. Pokusí se zakreslit lokality do slepé mapy. S pomocí hravých pomůcek jako křížovka nebo pexeso si rozšíří znalosti o svém kraji. V delší variantě lze doplnit o vytváření vlastní pověsti.

Mácha pro mladý

Anotace: Lekce bude zaměřena na informace o životě a cestách K. H. Máchy. S pomocí hravých prvků a vizualizace zmapujeme události jeho života i ohlasy na jeho dílo. Seznámíme se s různými přepracováními Máchova Máje.

místo konání: Oddělení studoven, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 60–90 minut
cílová skupina: 6.–9. roč. ZŠ
kontakt: hana.lukesova@knihovnauk.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Propojením fondu literárně vědní a regionální studovny prohloubit a upevnit vědomosti o životě K. H. Máchy s akcentem na to, že žijeme v Máchově kraji.

Karolína Světlá – největší spisovatelka Podještědí

Anotace: Lekce je zaměřena na sumarizaci údajů o životě a díle Karolíny Světlé. Využijeme katalog i druhotné informační prameny a naučíme se propojit je tak, abychom rozšířili školní látku o zajímavé detaily.

místo konání: Oddělení studoven, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 45–60 minut
cílová skupina: 6.–9. roč. ZŠ
kontakt: hana.lukesova@knihovnauk.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Zmapování vlivu podještědského kraje na literární tvorbu Karolíny Světlé s využitím fondů knihovny, databází i her.

Řecké báje, pověsti

Anotace: Lekce se orientuje na znalosti o tématu jedněch z nejstarších literárních příběhů, bájí a pověstí starého Řecka, jak teoreticky, tak prakticky. Blíže se seznámíme s pojmy i obsahem. Využijeme různá zpracování tématu. Nahlédneme do tvorby a života jednoho z nejznámějších vypravěčů řeckých bájí a pověstí Eduarda Petišky.

místo konání: Oddělení studoven, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 60–90 minut
cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ
kontakt: hana.lukesova@knihovnauk.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Při práci s katalogem, beletrií i naučnou literaturou si žáci rozšíří školní znalosti a tvůrčím způsobem si zpracují jednu z pověstí dle vlastního výběru. Dosažené znalosti ověříme v kvízu.

Regionální hudební a taneční skupiny

Anotace: Kolik regionálních rockových kapel se stalo populárními? Které znáte? Jak jsou podporovány různé hudební a taneční skupiny, existuje v rámci našeho města podpora takových formací? Naše město je velice kulturně specifické. Díky poloze vždy bylo městem průmyslu a obchodu, kultura byla spíše v pozadí. I přesto zde působila různá hudební a taneční seskupení, která se snažila zdejší kulturu alespoň trochu povznést.

místo konání: Multimediální oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 60 minut
cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ
kontakt: valter@knihovnauk.cz, tel. č. 608 203 083

Cíl: Orientace na místní hudební a taneční scéně, popularizace regionální rockové hudby a tanečních skupin.

Děti se žlutou hvězdou aneb Život dětí v terezínském ghettu

Anotace: Terezín je místo v našem kraji, kde se odehrály smutné události naší historie, jež by měly být poučením dalším generacím. Ukážeme si, jaké bylo prožívat v dětském a mladém věku hrůzy holocaustu. Co tyto děti zažily, co musely zvládnout. Zamyslíme se také nad tím, k čemu vede nesnášenlivost k jiným lidským rasám a kulturám.

místo konání: Oddělení studoven, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 7.–9. tř. ZŠ; 1.–3. ročník SŠ
kontakt: hana.lukesova@knihovnauk.cz, tel. č. 475 220 811, linka 227, m: +420 770 142 212

Cíl: Na příbězích dětí poukázat na osudy židovských rodin. Prakticky si připomenout události 2. světové války a zejména holocaustu. Uvědomit si obtížnost fyzických i psychických podmínek života těchto lidí oproti jejich původnímu životnímu stylu. Popřemýšlet nad projevy antisemitismu a rasismu.

Jak se nenapálit v digitálním světě aneb Mediální gramotnost pro náctileté

Anotace: Internet je plný vědění, informací, sdělení a dat, ale též dezinformačních webů, trollů, polopravd, fake news, hoaxů, lží i manipulací. Seznámíme se s příklady, budeme pátrat po původu těchto jevů a učit se rozeznávat „pravé od nepravého“, ale také ověřovat informace.

místo konání: Oddělení studoven, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 7.–9. tř. ZŠ; 1.–3. ročník SŠ
kontakt: hana.lukesova@knihovnauk.cz, tel. č. 475 220 811, linka 227, m: +420 770 142 212

Cíl: Rozvíjet kritické myšlení od útlého věku a naučit děti klást si otázky, které jim pomohou orientovat se na internetu i v médiích. Pomoci jim umět rozlišovat informace a vyhnout se nástrahám dezinformací.

Jak se nenapálit v digitálním světě II. aneb Chraň své soukromí, data, majetek i peníze

Anotace: Kyberbezpečnost je velmi rozsáhlý, frekventovaný a důležitý pojem. Většina kyberútoků se děje kvůli nezkušenosti nebo neopatrnosti uživatelů, proto se seznámíme s nejčastějšími problémy v této oblasti a na příkladech si ukážeme možnosti, jak jim předcházet.

místo konání: Oddělení studoven, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 7.–9. tř. ZŠ; 1.–2. ročník SŠ
kontakt: hana.lukesova@knihovnauk.cz, tel. č. 475 220 811, linka 227, m: +420 770 142 212

Cíl: Naučit účastníky rozeznat a vyhodnotit nebezpečí na síti a umět si s ním poradit s pomocí jednoduchých technik a nástrojů.