Výměnné soubory

Výpůjční řád knižního fondu výměnného souboru Knihovny Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

 

  • Knižní fond výměnného souboru vytváří a obhospodařuje Okresní metodické oddělení Knihovny Ústeckého kraje. Slouží k doplnění knižních fondů místních lidových knihoven okresu Ústí nad Labem.

 

  • Knihy z tohoto fondu se půjčují místním lidovým knihovnám podle výběru knihovníka MLK, popřípadě pracovníků okresního metodického oddělení. Vybrané soubory se do jednotlivých knihoven půjčují na dobu dohodnutou mezi knihovníkem a okresním metodickým oddělením, nejdéle však na dva roky. Za včasné a úplné vracení souboru odpovídá knihovník místní lidové knihovny.

 

  • Knihy ze souborů zapůjčených do knihovny se půjčují čtenářům v souladu s platným výpůjčním řádem jednotlivých místních lidových knihoven. Pokud čtenář ztratí vypůjčenou knihu, zaplatí plnou pořizovací cenu knihy a příplatek 40,- Kč za knihovnické zpracování. Celkovou finanční částku za ztracenou knihu, včetně knižního lístku předá knihovník při vrácení souboru Okresnímu metodickému oddělení.

 

  • Pro lepší orientaci jsou beletristické knihy na hřbetě označeny piktogramy. Přehled piktogramů najdete zde.