Setkání KUK a Chemnitz

Setkání Knihovny Ústeckého kraje se zástupci Městské knihovny v Chemnitz

Setkání Knihovny Ústeckého kraje a zástupců Mětské knihovny v Chemnitz