Přednáška: Dějiny Romů a jejich pronásledování během 2. světové války

Termín: 6. 9. 2022
Čas: 17.00
Místo: W. Churchilla 3, přednáškový sál
Vstupné: zdarma

Doprovodná přednáška k výstavě putovních fotografií, které v během září najdete v Lidové části knihovny. Mgr. Michal Schuster bude hovořit na téma Dějiny Romů a jejich pronásledování během 2. světové války. Budete mít možnost blíže se seznámit s dějinami Romů v meziválečném Československu a především s jejich tragickým osudem za druhé světové války.

Výstavu připravila obecně prospěšná společnost Živá paměť s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadačního fondu obětem nacismu. Vznik výstavy podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Začátek akce: 06. 09. 2022, 17:00