Představení knihy Kompendium německé literatury českých zemí

Termín: 4. 5. 2023
Čas: 17.00
Místo: Velká Hradební 49, Wolfrumova čítárna
Vstupné: zdarma

„Knihu, která je reprezentativním souhrnem současné české i zahraniční germanistiky zabývající se německy psanou literaturou českých zemí, představí redaktoři její české verze Jan Budňák a Štěpán Zbytovský. Kompendium uplatňuje novější přístup k této literatuře, který odmítá zažité dělení na humanistickou a esteticky kvalitní „pražskou“ německou literaturu na jedné straně a konzervativně-nacionální, podřadnou literaturu „sudetskou“ na straně druhé. Místo toho usiluje o podchycení literárního života ve společném prostoru českých zemí, který formovaly rozmanité modely kulturního a národnostního stýkání, potýkání i prolínání. Publikace se primárně zaměřuje na německy psanou literaturu českých zemí, ale díky svému interkulturnímu východisku a zásadnímu rozšíření kánonu ‚pražské německé literatury‘ nabízí i nový základ pro uvažování o interakcích mezi česko- a německojazyčnou literaturou v tomto prostoru.“

Knihu představí Štěpán Zbytovský, Ph.D., Ústav germánských studií FF UK a Jan Budňák, Ph.D. z Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu Praha.

Začátek akce: 04. 05. 2023, 17:00