E-knihy do každé knihovny

O projektu

Představujeme novou službu, která spočívá ve zpřístupňování elektronických verzí novějších českých knižních titulů. Prozatím se služba omezuje na možnost prohlížet a studovat publikace na půdě knihoven na monitorech vybraných počítačů. Projekt E-knihy do každé knihovny je založen na ochotě ke spolupráci mezi knihovnami a nakladateli v České republice. Chceme tak přispět ke vzájemné důvěře mezi těmito důležitými garanty kulturního života veřejnosti, a to v procesu přechodu od klasického publikování tištěných knih k produkci e-knih. Věříme, že počet partnerů i zpřístupněných knižních titulů tak bude k prospěchu našich čtenářů postupně narůstat.

Přístup k e-knihám

V naší knihovně si můžete e-knihy z této kolekce číst na monitorech elektronických katalogů.

  • Lidová část knihovny – v Hudebním oddělení
  • Vědecká část knihovny – v Oddělení časopisů a Oddělení studoven

Seznam titulů k prezenčnímu studiu