Pravidla přístupu k výpočetní technice a internetu

Uživatelé a návštěvníci Knihovny Ústeckého kraje (dále jen „KÚK“) mohou internet využívat v budově Velká Hradební 45: Oddělení studoven, vstupní vestibul; Velká Hradební 49: Oddělení cizojazyčné literatury; dále v budově v ulici W. Churchilla 3: Dětské oddělení, Lidová půjčovna, Poradenské a edukační centrum; v budově Na Schodech 4 (Depozitář); na všech pobočkách knihovny.

 1. Počítače s přístupem k internetu mohou využívat všichni návštěvníci knihovny. Pro registrované uživatele knihovny starší 15 let a držitele Rodinného pasu a Senior pasu je přístup na internet zdarma po dobu 60 minut (lze využít pouze při jedné návštěvě knihovny denně). Každá následující půlhodina je pak zpoplatněna částkou 15 Kč za 30 minut.
 2. Při jednorázovém vstupu je přístup k internetu uživateli umožněn po dobu 60 minut, a to pouze při jedné návštěvě knihovny denně. Každá následující půlhodina je pak zpoplatněna částkou 20 Kč za 30 minut.
 3. Registrovaní uživatelé mladší 15 let mohou jednou denně využít internet zdarma na 30 minut, neregistrovaní uživatelé mladší 15 let mají 30 minut přístupu k internetu zdarma po zaplacení poplatku za jednorázový vstup.
 4. V případě dalšího zájemce o internet musí být po uplynutí vymezené lhůty počítač uživatelem uvolněn.
 5. Při práci s výpočetní technikou je možno využívat výhradně předinstalovaných programů, není dovoleno instalovat programy vlastní, je zakázáno mazat, měnit či přenastavovat jak součásti operačního systému počítače, tak součásti programového vybavení. Pokud na počítači nefunguje nějaké programové vybavení korektně nebo má-li uživatel nějaké dotazy, je třeba obrátit se – místo neodborné manipulace s počítačem – na pracovníka služeb.
 6. Při práci s počítačem je možné používat vlastní paměťová média (flash disk, externí disk, CD-ROM apod.) i dočasně ukládat soubory na pevný disk počítače. Po ukončení práce je však uživatel povinen uvést počítač do původního stavu a dočasně uložené soubory smazat. Zaměstnanci knihovny neručí za smazání, zabezpečení či uchování jakýchkoliv dat vytvořených či donesených uživatelem.
 7. Výpočetní techniku v knihovně je zakázáno používat k politické, náboženské či rasové agitaci a k aktivitám, které jsou v rozporu se zákony ČR. Zejména je zakázáno vyhledávat a prohlížet stránky s pornografickým nebo jinak urážlivým obsahem, stránky podněcující k nenávisti vůči skupině osob v závislosti na jejich rase či etnickém původu, náboženství, postižení, pohlaví, věku, statutu veterána, sexuální orientaci či pohlavní identitě, k omezování jejich práv a svobod, vyzývající k užívání nelegálních drog apod. Při využití internetu poskytovaného KÚK je též zakázáno provádět činnosti, které nesouvisejí se vzdělávacím a studijním posláním knihovny, např. hraní počítačových her (s výjimkou Dětského oddělení), provádění soukromých komerčních činností, podnikatelských aktivit apod.
 8. Uživatel je při práci na počítači povinen zachovávat klid a nerušit ostatní návštěvníky. Je plně odpovědný za škody vzniklé manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 9. Informace a data získaná prostřednictvím výpočetní techniky / internetu slouží výhradně k osobní potřebě uživatele. Výsledky vyhledávání může uživatel kromě ukládání na paměťová média tisknout po konzultaci s pracovníkem služby za poplatky dle Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2).
 10. Skenování dokumentů, práce v textovém nebo tabulkovém procesoru, přístup ke zdrojům informací ze státní správy a samosprávy a vybraným databázím z prostor knihovny jsou zdarma.
 11. Uživatelé se mohou ve veřejných prostorách knihovny bezdrátově připojit vlastními zařízeními do WiFi sítě. Na poskytování bezdrátového připojení není právní nárok a KUK neodpovídá za případný výpadek či sníženou kvalitu připojení, případně za škody vzniklé z činnosti při využívání WiFi.
 12. Pokud uživatel poruší jakákoliv výše uvedená ustanovení, bude mu přístup k internetu a výpočetní technice odepřen.
 13.