Publikace vydané v roce 2016

Výroční zpráva za rok 2015

(ISBN: 978-80-7055-213-1, nestr., 50 výtisků)

 

Zpráva o výsledcích rozboru odborné činnosti Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem za rok 2015

 

Melicharová, Alena – Kartáková, Alena M.:  Český betlém

Obálka Český betlém

Obálka Český betlém

 

 

Kniha obsahuje obrázky s vánoční tematikou a básně, doplněné texty. Je věnována 250. výročí narození hudebního skladatele Jana Jakuba Ryby.
(ISBN:  978-80-7055-214-8)
K dostání je u jedné z autorek na adrese slavka.alena@seznam.cz za 120 Kč plus poštovné

 

 

tajemstvi-pfannschmidtovy-vily

Obálka Tajemstvi-pfannschmidtovy-vily_

Stará, Anna a kol.: Tajemství Pfannschmidtovy vily

Kniha pojednává o historii vily, která byla nyní upravena pro knihovnu. Rovněž se zabývá rodem majitelů vily a doprovází ji moderní i dobové fotografie.

(ISBN:  978-80-7055-216-2)

Knihu lze zakoupit na adrese annastara@seznam.cz za 180 Kč plus poštovné

 

 

Krupička, Adam (Ed.): LALIA, Labská literární akademie

Soubor 40 úloh lektora tvůrčího psaní Adama Krupičky doplněný 10 řešeními z pera absolventů „LAbské LIterární Akademie“ a ilustracemi Kateřiny Zajícové. Kurz „LALIA“ proběhl v r. 2016 v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem, s jehož podporou publikace vyšla a v zadáních, zpracováních i kresbách na jejích stranách hraje právě Ústí hlavní roli. Tištěnou knihu lze vyžádat na adrese balvin@knihovnauk.cz za cenu poštovného, její elektronickou podobu najdete na stránkách knihovny.

Obálka sborníku LALIA

Obálka sborníku LALIA

(ISBN:  978-80-7055-218-6)