Publikace vydané v roce 2019

 HROMASOVÁ, Jana. Tři prasátka. První vydání. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 2019. 17 stran. ISBN 978-80-7055-246-9.

Kontakt pro objednání: cernecky@knihovnauk.cz

Náklad: 100 ks

Neprodejné

Kniha Tři prasátka je výsledkem roční práce žáků druhého ročníku Základní školy v Chlumci. Na základě veřejného vystoupení na Školní akademii a předchozích aktivit spojených s programem Mít svět přečtený vznikla dětská knížka, která kombinuje autorský komiks Tři prasátka a jeho divadelní zpracování. Kniha obsahuje bohatý obrazový materiál včetně fotografií dětí a jejich kreseb.

 

 

SIEKIEROVÁ, Jaroslava, KLEINOVÁ, Tereza a VLASÁKOVÁ, Jitka. Putování se zajíčkem Zajdou. První vydání. Ústí nad Labem: Severočeská knihovna v Ústí nad Labem, 2019. 25 stran. ISBN 978-80-7055-245-2.

Kontakt pro objednání: cernecky@knihovnauk.cz

Náklad: 100 ks

Neprodejné

Kniha Putování se zajíčkem Zajdou je výsledkem roční práce žáků 2. ročníku Speciální základní školy a Praktické školy Ústí nad Labem. Kniha přináší poutavý vhled do zážitků dětí, které prožívaly během školních exkurzí a výletů. Jednotlivé kapitoly obsahují reflexi zážitků v podobě textového cvičení k podpoře porozumění čtenému. V textu nahrazují slova obrázky, které musí čtenář při čtení nahradit slovem. Kapitoly doplňují barevné obrázky, koláže a asambláže žáků, které svou autentickou hravostí a fantazií poskytují vhled do duše a světa dětí, zároveň jej reflektují pro ostatní.

 

MARKOVÁ, Anežka. Lovkyně s rusými vlasy. Vydání první. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 2019. 165 stran. ISBN 978-80-7055-243-8.

Kontakt pro objednání: cernecky@knihovnauk.cz

Náklad: 50 ks, VYPRODÁNO (dotisk možný)

Prodejní cena: 199,-

Mladá, nadějná, všestranně nadaná autorka Anežka Marková knihu napsala v období své onkologické léčby, což byla pro Anežku v dané situaci jediná aktivita, únik z reality a v psaní našla smysl bytí. Kniha je fantazijní, kde se hlavní hrdinka snaží stát lovkyní v magickém světě. Tato lovkyně chce ochránit všechny obyčejné lidi, které magický svět ohrožuje.

 

 

KLEINOVÁ, Tereza. Můj čtenářský deníček. Vydání první. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2019. 35 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7055-242-1.

Kontakt pro objednání: cernecky@knihovnauk.cz

Náklad: 200 ks, VYPRODÁNO

Prodejní cena: 99,- (pro Bookstart) ; 199,- (ostatní)

Knihy, čtení a povídání dětem mohou jednoznačně být oporou v lepším startu do života. Nepřeberné množství příběhů a informací v knihách můžou být dítěti velkou pomocí. Zavedou jej do světa fantazie, ale často nabídnou i způsob, jak snadněji zvládnout své emoce. Posilují také sebevědomí, tříbí smysl pro humor, učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla. Společné chvíle v kruhu nejbližších si chceme uchovat napořád. Tato kniha je určena rodičům a dětem, kteří si chtějí takovéto chvíle zaznamenat a zážitek si uchovat. Kniha slouží k zapisování knižních titulů, které děti zaujaly a oblíbily si je. Na stránky si mohou rodiče vpisovat, jak děti na knihy reagovaly, o čem si povídaly, co je rozesmálo i co se nelíbilo. Kniha obsahuje i vybrané knižní tituly, které mohou být rodičům inspirací ve výběru. Rodičům i dětem vznikne hmatatelná upomínka na společný čas s knihou, album oblíbených knižních titulů, zápisník poznámek a výroků dítěte k čteným příběhům. Děti vyrostou a kniha Můj čtenářský deníček jim posléze zprostředkuje připomínku krásného společného času s rodiči a jejich péči, se kterou je naučili lásce ke knihám.

 

RUCKÝ, Pavel, BUREŠ, Jiří a MIKUŠEK, Eduard. Sondy do dějin horních škol v Duchcově. 1. vydání. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2019. 152 stran. ISBN 978-80-7055-241-4.

Kontakt pro objednání: rucky.p@seznam.cz

Náklad: 700 ks

Prodejní cena: 190,-

Kniha o historii duchcovských horních škol, vydána v rámci oslav 100. výročí vzniku české horní školy a českého gymnázia v Duchcově.

 

 

STROUKAL, Aleš. 60 best of AS. Vydání první. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna ve spolupráci se Severočeským klubem spisovatelů, 2019. 352 stran. ISBN 978-80-7055-240-7.

Kontakt pro objednání: Severočeský klub spisovatelů, sklubs@seznam.cz ; Knihkupectví v Žatci

Náklad: 77 ks

 

 

 

 

 ANDREE, Zdenka, ed. et al. Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu. Vydání první. V Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2019. 163 stran. ISBN 978-80-7055-235-3.

Kontakt pro objednání: cernecky@knihovnauk.cz

Náklad: 1 000 ks

 Neprodejné

Exkluzivní celobarevná publikace představuje unikátním způsobem knihovny Ústeckého kraje ve světle 21. století. Napříč historií zaznamenává vývoj regionálního knihovnictví a podává dosud nejucelenější publikovaný soupis knihoven Ústeckého kraje. Nabízí nejen historická data, odbornou i širší veřejnost seznamuje s aktuálním stavem veřejného knihovnictví v regionu a poskytuje vhled do fungování kulturních a vzdělávacích institucí, jimiž knihovny současnosti jsou. Bohatě obrazově vybavená publikace v textech, fotografiích a dokumentech mapuje nejen knihovny, provází také po lokalitách, v nichž knihovny sídlí. Jednotlivé oblasti doplňuje stručný nástin historického vývoje a současnost obcí, čtenář tak získá názornou představu nejen o knihovnách, ale i zajímavých a jedinečných místech kraje.

Alternativní obálka

 

 

 

 

 

 

 

 

BARTOŠKOVÁ, Věra. Stíny světla. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2019. 67 stran. ISBN 978-80-7055-234-6.

Kontakt pro objednání: 

Věra Bartošková, nám. Legií 11, 419 01 Duchcov

 mobil: 604 814 664, email: verabar@volny.cz

Náklad: 120 ks

Prodejní cena: 100,-

Po devíti letech vychází nová sbírka severočeské básnířky Věry Bartoškové pod názvem „Stíny světla“. Knížku doprovázejí ilustrace snové krajiny od Vladimíra Dědka, originální grafickou úpravu vytvořila Lenka Fischerová.

    Nové básně autorky se převážně dotýkají krajiny Českého středohoří. Po řadu let byla členkou „Poutníků Českého středohoří“, které vedl fotograf Roderick Slavík z Lovosic a České středohoří patří k „její krajině“. Neustále ji inspiruje a prožívá s ní své niterné lidské a básnické rozhovory. Jak lyricky laděné, oslněné inspirací touto přitažlivou sopečnou krajinou, tak i s nadhledem, vykřičníky i otazníky o další osud této chráněné i ohrožované chráněné oblasti. Ve verších se prolínají osobní prožitky s odezvy minulosti severočeské krajiny i s širšími dopady rozpínající se civilizace, nejbližších Krušných hor, těžbou uhlí zasaženou krajinu Duchcovska a Ústeckého kraje. A stále znovu úžas nad zázrakem přírodního propojení planety i s obavami o její budoucnost.

… z poezie Věry Bartoškové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUŠKA, Ladislav. Povídky ze šuplíku? Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna spolu se Severočeským klubem spisovatelů, 2019. 99 stran. ISBN 978-80-7055-237-7.

Kontakt pro objednání: Severočeský klub spisovatelů, sklubs@seznam.cz

Náklad: 100 ks

Zatím poslední (útlá) knížka povídek Ladislava Mušky obsahuje tucet krátkých, tematicky rozrůzněných příběhů: od rybářské „romance“ (s tajuplným názvem Čarodějky z Přišvinie) přes milostné epizody typu Všechno ti napíšu, erotické služby zvané „štěstíčko“ až po poněkud ironickou kriminálku (Oběť číslo 8) atd.

 

 

 

ANDREE, Zdenka et al. Das Jahrhundert der Bibliotheken: 1919-2019. Ústí nad Labem: Nordböhmischen Wissenschaftsbibliothek in Ústí nad Labem, Beitragsorganisation, 2019. 30 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7055-250-6.

Kontakt pro objednání: cernecky@knihovnauk.cz

Náklad: 50 ks

Neprodejné

Německá mutace Století knihoven, 12 karet a 1 skládanka uloženy ve společném kartonovém přebalu. Současné české knihovny mají nač navazovat a mají být na co hrdé. Stále vzdělávají i baví, v lecčems jsou stejné, v mnohém ale zcela jiné. Jaké dnes jsou, se přijďte přesvědčit sami. Nemusíte chodit daleko – i po stu letech máme knihovny takřka na každém rohu. Na těchto stránkách najdete malou nápovědu k tomu, kam došly knihovny v Ústeckém kraji.

 

 

 

ANDREE, Zdenka et al. A century of libraries: 1919-2019. First edition. Ústí nad Labem: North Bohemian Research Library in Ústí nad Labem, funded organization, 2019. 30 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7055-249-0.

Kontakt pro objednání: cernecky@knihovnauk.cz

Náklad: 50 ks

Neprodejné

Anglická mutace Století knihoven, 12 karet a 1 skládanka uloženy ve společném kartonovém přebalu. Současné české knihovny mají nač navazovat a mají být na co hrdé. Stále vzdělávají i baví, v lecčems jsou stejné, v mnohém ale zcela jiné. Jaké dnes jsou, se přijďte přesvědčit sami. Nemusíte chodit daleko – i po stu letech máme knihovny takřka na každém rohu. Na těchto stránkách najdete malou nápovědu k tomu, kam došly knihovny v Ústeckém kraji.

 

ANDREE, Zdenka et al. Století knihoven : 1919-2019. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 2019. 1 složený list, 12 nečíslovaných oboustranných volných listů. ISBN 978-80-7055-238-4.

Kontakt pro objednání: cernecky@knihovnauk.cz

Náklad: 200 ks

Prodejní cena: 125,-

Současné české knihovny mají nač navazovat a mají být na co hrdé. Stále vzdělávají i baví, v lecčems jsou stejné, v mnohém ale zcela jiné. Jaké dnes jsou, se přijďte přesvědčit sami. Nemusíte chodit daleko – i po stu letech máme knihovny takřka na každém rohu. Na těchto stránkách najdete malou nápovědu k tomu, kam došly knihovny v Ústeckém kraji.

 

Výroční zpráva 2018 aneb žádná tragédie… Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2019. 12 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7055-239-1. 

 

Kontakt pro objednání: cernecky@knihovnauk.cz

Neprodejné

Náklad: 500 ks

 

 

 

kompl 2018 titulkaZpráva o výsledcích rozboru odborné činnosti Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem za rok 2018

 

Detailní rozbor činnosti jednotlivých oddělení.

 

Pouze online.

 

 

 

SLÁMOVÁ, Barbora. Dvacítky : příběhy skryté v obrazech. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem v koedici s nakladatelstvím AOS Publishing, 2019. 95 stran. ISBN 978-80-87624-71-5.

Kontakt pro objednání: cernecky@knihovnauk.cz

Přímý prodej na registraci ve VH a WCH.

Náklad: 300 ks  

Prodejní cena 299,-

Anotace:

Stránky této knihy jsou popsány dvaceti neobyčejnými životními příběhy žen z Ústí nad Labem a okolí, jež by měly čtenáře inspirovat a motivovat k pomoci jiným, ke čtenářství, k pospolitosti. Každý příběh v sobě skrývá jedinečnou osobnost s jedinečným osudem a je doplněn umělecky zpracovaným fotografickým portrétem dané ženy. Kniha vychází v omezeném nákladu a výtěžek z prodeje knihy poputuje na vzdělávání nadaných dětí.