Geografie

  • ANDĚL, Jiří a kol. Geografie Ústecka. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2002. 134 s. ISBN 80-7044-413-4. najdete zde
  • KOUTSKÝ, Jaroslav, ed. Ústí nad Labem – město v mlze. 2., aktualiz. vyd. Ústí nad Labem: Tomáš Mikulenka, 2014. 221 s. ISBN 978-80-87889-02-2. najdete zde
  • HÁJKOVÁ, Ludmila a Václav HOUFEK. Krásy Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Foto studio H, 2013. 144 s.                        ISBN 978-80-905379-4-1. najdete zde
  • PINC, František. Ústí nad Labem: od pravěkého sídliště k metropoli českého sever. Ústí nad Labem: Okresní pedagogický sbor, 1947. najdete zde
  • BRŮNA, Vladimír. Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech: případové studie. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2015. 103 s. ISBN 978-80-7414-980-1. najdete zde