Labe

  • SVÁČEK, Libor. Labe – od pramene po Hřensko. Český Krumlov: MCU, 2019. 177 s. ISBN 978-80-7339-343-4. najdete zde
  • JEHLÍK, Vladimír a Jiří DOSTÁLEK. Flora a vegetace v říčních přístavech na dolním Labi. Vodní cesty a plavba. 2007, č. 4, s. 10–12. ISSN1211-2232. najdete zde
  • KUNCOVÁ, Jaromíra, Václav ŠUTERA a Václav VYSOKÝ. Labe: příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století. Ústí nad Labem: AOS, 2001. 166 s. ISBN 80-86063-38-0. najdete zde
  • SIMON, Manfred. Labe: cenný přírodní klenot Evropy. 2. přeprac. vyd. Magdeburg: Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL), 1999. 64 s. najdete zde
  • SIMON, Manfred. Labe a jeho povodí: geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled. Magdeburg: Mezinárodní komise pro ochranu Labe, 2005. 258 s. najdete zde