Lihovar Krásné Březno

  • HÁLA, Jiří. Vyzrál jsem v dubovém sudu: ze vzpomínek posledního destilatéra ústecké likérky. Ústí nad Labem: Centrum digitálních služeb MINO, 2018. 30 s. ISBN 978-80-87889-12-1. najdete zde
  • krs. Začínalo se s pekařskými kvasinkami. Ústecký deník. 1997, 5(285), 8. ISSN 1214-858X. najdete zde
  • KRSEK, Martin. Šedesát ústeckých NEJ. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2007. 117 s.                                ISBN 978-80-86475-15-8. najdete zde
  • KŘIVÁNEK, Rostislav. Myslivec mezi námi: Stará myslivecká. Brána: magazín pro návštěvníky Ústeckého kraje. 2012, (1), 22–23. najdete zde