Malý „INSPIROVNÍK“

Přehled některých webových stránek, které lze využít pro lekce IVU

  • zejména podpora informační gramotnosti, digitální gramotnosti a digitálních kompetencí, mediální gramotnosti, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, informatického myšlení, informatiky aj.

  • propojení s RVP (možná spolupráce se školami)

  • stránky obsahují metodiky, praktické listy, postupy, návody, hry a aktivity (ke stažení a tisku nebo online)

Umíme informatiku – zapojení informatiky a informatického myšlení, online cvičení formou her, logické hry (rozdělené na ročníky)

Informatické myšlení – rozvoj informatického myšlení, materiály a učebnice (zdarma ke stažení a spuštění online), metodické listy, pracovní listy

Spomocník – digitální technologie ve vzdělávání, pomůcky, rady, tipy, materiály, články, webináře, kvízy (základní a odborné vzdělávání, různé oblasti), propojení s RVP

Bobřík informatiky – úlohy, materiály, sestavy úloh na různá témata

Informatika ČT Edu – krátká vzdělávací videa 

Datavangers – online vzdělávací aktivity rozvíjející datovou gramotnost a práci s daty (6. a 7. třída ZŠ)

Computer Science without a computer – jak učit informatiku bez počítače, metodiky, lekce, názorná videa, pracovní listy

Svět médií, otevřená učebnice – popis aktivit a her, prezentace a pracovní listy

Jeden svět na školách (JSNS) – mediální vzdělávání, dějiny, lidská práva aj.; výukové materiály, filmy, diskuze, pracovní listy

Nové metody a aktivity – popis her a aktivit pro práci s dětmi a mládeží

Pro školy: Informatika – pracovní listy, ukázky úloh, informatické myšlení logické myšlení, kódování

Katalog metodik – metodické listy, pracovní listy

Besedník – jak pozvat autory na besedu