Festival pohybu

Termín: 27. 5. 2023
Čas: 13.00–17.00
Místo: Winstona Churchilla 3, přednáškový sál
Vstupné: děti do 15 let zdarma, ostatní 50 Kč

Jak na správný pohyb s dětmi? Proč souvisí řeč a motorika? Jak souvisí pohyb a kognitivní schopnosti? Na přednáškách a při odborných konzultacích vám odpovíme nejen na tyto otázky. Při workshopech si vyzkoušíte hravé procvičování jemné a hrubé motoriky, objevíte kouzlo seriality, seznámíte se se základními principy montessori, představíme vám bookstart, společně ozdobíme cupcakes a pokusíme se o rekord v počtu správně udělaných dřepů.

PŘEDNÁŠKY

VADNÉ DRŽENÍ TĚLA
Čas: 13.30–14.30
Přednášející: Bc. Barbora Lipšová

Přednáška fyzioterapeutky Barbory Lipšové vás seznámí s hlavními znaky vadného držení těla. Prezentace bude doplněna o fotografie dětí s vadným držením těla. Na snímcích budeme pozorovat a komentovat jednotlivé odchylky a ozřejmíme si, kdy je potřeba vyhledat fyzioterapeuta a kdy můžeme odchylky ovlivnit zapojením vhodných aktivit v domácím prostředí. Součástí bude ukázka vhodných aktivit do domácího i venkovního prostředí – ukázka překážkové dráhy, ukázka některých pozic, které je možné využít při hře s dítětem, ukázka nevhodných pozic, které dítě může využívat a jejich oprava. Řekneme si, co u dítěte sledovat v rámci vývoje a jaké „milníky“ jsou spojené s konkrétním věkem dítěte. V závěru si vše shrneme a doporučíme si vhodné sportovní aktivity pro děti předškolního věku, samozřejmostí je zodpovězení dotazů a tipy na instagramové profily, které se vyplatí sledovat pro rozšíření informací.

 

PROPOJENÍ JEMNÉ A HRUBÉ MOTORIKY
Čas: 15.00–16.00
Přednášející:
Mgr. Iva Hroudová

Existuje nějaká souvislost řečového a motorického vývoje? Mají děti s vadou řeči sedět převážně doma a „učit se u stolu logopedii“ nebo je vhodné propojovat hravou formou cvičení hrubé a jemné motoriky s řečí? Jak vhodně a efektivně stimulovat řečový vývoj dítěte? Může mít absence pohybu dospělých nějakou souvislost se vznikem deficitů v oblasti kognitivních funkcí? Všechny tyto otázky v rámci své přednášky zodpoví klinická logopedka Iva Hroudová. Přijďte si popovídat, zeptat se a možná si i něco vyzkoušet.

 

STANOVIŠTĚ, WORKSHOPY (13.00–17.00)

CVIČENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Lektorka: Mgr. Štěpánka Krčková
Jak nejlépe fyzicky připravit děti pro život? Nepomáhejte jim. A ještě lépe? Nechte je zdolávat překážky. U stanoviště budete moci načerpat inspiraci, jak udělat vašim dětem doma nebo venku zajímavý a podnětný terén.

POHYBOVKA
Lektorka: Bc. Kateřina Pokorná
Představení české hry Pohybovka, která spojuje kouzlo čteného příběhu a radost z pohybu. Každý příběh ve hře
obsahuje 16 cviků, které podporují přirozený a zdravý pohyb dětí.

PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKA Z POHLEDU ERGOTERAPEUTA
Lektorka: Bc. Jindřiška Moravcová
U stanoviště se dozvíte, jak a kdy začít u dětí s grafomotorikou, jak má vypadat správný ergonomický sed pro psaní, jak připravit pro psaní ruku (včetně ukázky uvolňovacích cvičení a vhodných psacích potřeb) nebo jak vybrat správnou ergonomickou školní tašku.

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA (BOGI SPORT)
Lektor: Mgr. Patrik Zeman
U stanoviště se dozvíte, jak u dětí přirozeně rozvíjet pohyb a jak je motivovat ke sportu, tak aby pro ně sport byl především zábavou a chtěli se v něm dále rozvíjet.  

PREZENTACE PROJEKTU BOOKSTART
Lektorka: Veronika Novotná
Co to Bookstart – s knížkou do života je, jak v knihovně funguje, jak se můžete přihlásit a proč podporovat zájem dětí o knihy už od narození se dozvíte u lektorky, která tento projekt v knihovně pořádá.

MONTESORRI PRINCIPY V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
Lektorka:
Veronika Novotná
Jak se principy této pedagogiky dají snadno využívat při běžných denních úkolech si ukážeme na našem stanovišti. Zároveň se dozvíte, jak pracovat s knihou s montessori přístupem a využít jí k dalšímu navázání při práci s dětmi.

 

Informace o dalších workshopech a stanovištích, na která se můžete těšit, brzy doplníme. 🙂

 

Začátek akce: 27. 05. 2023