Genetická genealogie

Kdy: úterý 23. 5. 2017, 17:00
Kde: W, Churchilla 3, sál – 3. patro
Přednášející: RNDr. Daniel Vaněk. Ph.D.
Vstupné: ZDARMA

Akce uspořádána ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností.

 

V rámci přednášky budou posluchači seznámeni se současnými možnosti využití genetické genealogie v kriminalistice, dále při zkoumání archaických kosterních pozůstatků nebo při bádání po minulosti rodu či celých národů. Posluchači se dále dozvědí, jakým způsobem můžeme pomocí genetiky zodpovědět otázky například „Kde jsou moje genetické kořeny?“, Kde ve světě žijí  příslušníci mého rodu?“, Byl T.G.Masaryk potomkem Habsburků?“, „Jsem vzdáleným potomkem Čingischána či Stalina?“ nebo „Lze geneticky ověřit některé pasáže z Bible?“.

Začátek akce: 23. 05. 2017, 17:00