Putování za předky – VÝSTAVA NÁVŠTĚVNÍKŮM ZNEPŘÍSTUPNĚNA

Velká Hradební 45 a 49, vstup zdarma.

Cílem této výstavy je srozumitelnou a přitažlivou formou seznámit širokou laickou veřejnost s pomocnými historickými vědami,  jakými jsou genealogie a heraldika. Návštěvník výstavy spatří na řadě výstavních panelů ukázky archivních záznamů o předcích, které ho chronologicky provedou od současnosti až k minulosti a umožní mu sledovat vytvoření rodové posloupnosti. Seznámí se s vyobrazením rodokmenu i se zpracováním rodových kronik, které jsou vrcholem dlouholeté trpělivé práce. Rodopisná část je doprovázena bohatou výstavkou krásně vypracovaných erbů.

 

Začátek akce: 17. 02. 2020
Konec akce: 31. 03. 2020